2 min lezen

overeenkomst van geldlening

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Overeenkomst van verbruikleen

De overeenkomst van geldlening is de overeenkomst waarbij iemand zich verbindt om aan een partij een som geld te verstrekken (de uitlener) en die partij zich verbindt om een gelijke som geld terug te betalen (de lener).  Een overeenkomst van geldlening is een bijzondere vorm van de zogeheten overeenkomst van verbruikleen, die in de wet (Burgerlijk Wetboek) is geregeld. In de overeenkomst van geldlening kunnen allerlei zaken worden geregeld, zoals ten aanzien van de afbetaling van lening. Dat kan in termijnen, maar het is ook mogelijk om af te spreken dat op een bepaald moment het gehele bedrag dient te worden terugbetaald. Daarnaast kunnen partijen met elkaar afpreken dat de uitlener zekerheid stelt voor de terugbetaling van de lening, bijvoorbeeld door de vestiging van een pandrecht of hypotheekrecht.

Wettelijke of contractuele rente

De overeenkomst houdt meestal ook in dat de lener aan de uitlener een vergoeding (rente) verschuldigd is. De wet bepaalt dat partijen de hoogte van de afgesproken rente schriftelijk moeten vastleggen. Als dat niet is gebeurt, bepaalt de wet dat rente verschuldigd is ter hoogte van het percentage van de wettelijke rente.

Schuldbekentenis

In een schuldbekentenis is de rechtsverhouding tussen partijen geregeld. Het opstellen van een goede schuldbekentenis kan later bewijsproblemen voorkomen. Een schuldbekentenis levert namelijk dwingend bewijs op. Dat houdt in dat de rechter verplicht is de inhoud van de schuldbekentenis als waar aan te nemen. Maar let op, uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering volgt dat een schuldbekentenis slechts dwingend bewijs oplevert,  als de akte met de hand is geschreven of als in de akte een goedkeuring staat vermeld die de geldsom voluit, handgeschreven en in letters vermeldt.

Incasso van geldlening door advocaat

De advocaten van advocatenkantoor AMS hebben veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier oplossen van zaken waarin sprake is van opeisbare vorderingen. Onze incasso advocaat kan u adviseren over de beste aanpak en strategie, en is daarbij altijd gericht op het voorkomen van problemen. Maar als het moet, wordt de gang naar de rechter niet geschuwd. Lees hier meer over incasso door een AMS advocaat.

Overeenkomst opstellen

Onze verbintenissenrecht advocaten hebben ook veel ervaring met het opstellen van overeenkomsten van geldlening. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence