Sander Schouten

Geheimhoudingsovereenkomst opstellen: zo werkt het

In verschillende situaties kan het verstandig zijn om geheimhouding met een contractspartij ...

Lees verder
Thomas van Vugt

AMS: vastgoed advocaten in Amsterdam

AMS Advocaten in Amsterdam is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Onze advocaat ...

Lees verder
Marcus Wester

Recht op vergoeding bij vertraging vlucht: zo zit het!

Sinds het Sturgeon-arrest van het Hof van Justitie uit 2009 hebben passagiers ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Beslagleggen in Nederland: makkelijk?

Nederland staat van oudsher bekend als een land waarin het buitengewoon makkelijk ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Omzetting van een VOF naar flex-BV

Nu op 1 oktober 2012 de flex B.V. in werking treedt, en daarbij de kapitaaleis ...

Lees verder
Hidde Reitsma
In de media

Aannemer failliet, wat nu? Advocaat bouwrecht legt uit

In dagblad Metro staat vandaag een interview met AMS advocaat Thomas van Vugt ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Incassowet 2012: dit verandert er

In de Incassowet 2012 is een regeling opgenomen voor de vergoeding van buitengerechtelijke ...

Lees verder
Marco Guit

Aansprakelijkheid notaris bij opstellen overeenkomst

De rechtbank Almelo heeft zich in een kort geding uitgelaten over de vraag of ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad: vordering van curator op bestuurder verjaard

Op 4 mei jl. wees de Hoge Raad een interessant arrest over bestuurdersaansprakelijkheid, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Toegang tot Ondernemingskamer ingeperkt

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de toegang voor aandeelhouders ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wetsvoorstel Flex-BV treedt in werking op 1 oktober 2012

De Eerste Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel voor de invoering van de Flex-BV ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Geen vergoeding overwerk voor oproepkracht

In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof Leeuwarden een vordering van een ...

Lees verder
Sander Schouten

Bod zonder financieringsvoorbehoud: bestuurder aansprakelijk

Het gerechtshof Leeuwarden heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat de bestuurder ...

Lees verder
Marco Guit

Distributieovereenkomst beëindigen: zo werkt het

De rechtbank Zwolle heeft zich in het kader van een kort geding uitgelaten over ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid bij misbruik rechtspersonen

De rechtbank Amsterdam heeft op 2 mei 2012 uitspraak gedaan in een zaak waar het ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Overheidsaansprakelijkheid door onjuiste inlichtingen

De laatste tijd zijn er verschillende uitspraken geweest in zaken waarin de vraag ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Toelating tot Wsnp met buitenlandse schulden?

De wettelijke regeling over faillissementen is niet geschikt voor natuurlijke ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Samenwerkingsverband AMS advocaten en Nederlandvve.nl

AMS advocaten is een samenwerkingsverband aangegaan met Nederlandvve.nl. Onze ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Invoering flex BV nog steeds gepland voor 1 juli 2012

Morgen is het vijf jaar geleden (!) dat het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering ...

Lees verder
Marco Guit

Ontbonden vennootschap kan alsnog failliet worden verklaard

Het komt in de huidige recessie vaak voor dat vennootschappen buiten faillissement ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief