Sander Schouten

Bod zonder financieringsvoorbehoud: bestuurder aansprakelijk

Het gerechtshof Leeuwarden heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat de bestuurder ...

Lees verder
Marco Guit

Distributieovereenkomst beëindigen: zo werkt het

De rechtbank Zwolle heeft zich in het kader van een kort geding uitgelaten over ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid bij misbruik rechtspersonen

De rechtbank Amsterdam heeft op 2 mei 2012 uitspraak gedaan in een zaak waar het ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Overheidsaansprakelijkheid door onjuiste inlichtingen

De laatste tijd zijn er verschillende uitspraken geweest in zaken waarin de vraag ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Toelating tot Wsnp met buitenlandse schulden?

De wettelijke regeling over faillissementen is niet geschikt voor natuurlijke ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Samenwerkingsverband AMS advocaten en Nederlandvve.nl

AMS advocaten is een samenwerkingsverband aangegaan met Nederlandvve.nl. Onze ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Invoering flex BV nog steeds gepland voor 1 juli 2012

Morgen is het vijf jaar geleden (!) dat het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering ...

Lees verder
Marco Guit

Ontbonden vennootschap kan alsnog failliet worden verklaard

Het komt in de huidige recessie vaak voor dat vennootschappen buiten faillissement ...

Lees verder
Marco Guit

AMS Advocaten over de consumentenkoop

Een consumentenkoop is de koop van een roerende zaak tussen een professionele ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Algemene voorwaarden in internationale overeenkomsten

Het Burgerlijk Wetboek bevat regels over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schuldbekentenis van stelende werknemer vaak niet rechtsgeldig

De rechtbank Groningen heeft recentelijk geoordeeld dat een schuldbekentenis die ...

Lees verder
Thomas van Vugt
VvE

Geschil in VvE over onderhoud: wat nu?

Voor bepaalde handelingen heeft een appartementseigenaar de medewerking of toestemming ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Vorderingen innen: zo werkt het

Een constante cashflow is voor iedere onderneming cruciaal. Teveel onbetaalde ...

Lees verder
Marco Guit

Kort geding tot dooronderhandelen

We kennen in Nederland het beginsel van contractsvrijheid. Uitgangspunt is dat ...

Lees verder
Sander Schouten

Onbevoegde werknemer kan ongewenst werkgever binden

Het is vaak erg belangrijk om na te gaan of degene die namens een bedrijf een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Senaat verklaart wetsvoorstel flex-BV niet controversieel

De Eerste Kamer heeft dinsdag besloten geen enkel wetsvoorstel van de agenda te ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Zo oordelen rechters over social media en ontslag

Werkgevers ontslaan werknemers steeds vaker vanwege uitspraken op sociale media. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Onderbouwing incassokosten: belangrijk!

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad bepaald dat de rechter niet zomaar ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

De wettelijke vereisten bij ontslag op staande voet

Een werkgever mag een werknemer op staande voet ontslaan als daar een dringende ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Uitkoop Vennootschap Onder Firma (VOF)

De Vennootschap onder Firma (VOF) is een ondernemingsvorm die tot nogal wat juridische ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief