Thomas van Vugt
Incasso

Oude rekening hoeft soms niet meer te worden betaald

Het komt regelmatig voor: rekeningen die waren vergeten en pas na een of twee ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Wel of geen opdracht gegeven tot meerwerk?

De opdrachtgever die betwistte dat hij opdracht had gegeven voor bepaald meerwerk, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Onbezoldigd bestuurslid ontvangt indirect loon: mag dat?

Een onbezoldigde stichtingsbestuurder van een stichting mag zijn eigen BV (en ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag van een statutair bestuurder: speciale regels!

Ook een statutair bestuurder kan worden ontslagen, maar op zo’n ontslag ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

VvE kan appartement verkopen bij achterstand in de servicekosten

Een VvE kan je appartement laten veilen als je nalatig blijft met de betaling ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Debiteur betwist ontvangst sommatiebrief: is de vordering verjaard?

Om de verjaring van een vordering te voorkomen, kan worden volstaan met het versturen ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemingsovereenkomst: bouwplanning bindend?

Veel bouwgeschillen tussen aannemers en opdrachtgevers gaan over een vertraging ...

Lees verder
Sander Schouten

Zware onderzoeksplicht koper van tweedehands auto

Het wordt steeds gebruikelijker om een tweedehands auto via internet te kopen ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Hof bestraft onnodig pleidooi van advocaat

Dat een partij het gelijk aan zijn zijde heeft, wil nog niet zeggen dat hij ongelimiteerd ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever leest privé e-mails van personeel: mag dat?

Recentelijk oordeelde het Gerechtshof Den Bosch over een ontslag op staande voet ...

Lees verder
Sander Schouten

Hoge Raad komt terug van toedoencriterium bij faillissement

Volgens de Hoge Raad is de vordering van een verhuurder met betrekking tot opleveringsschade ...

Lees verder
Willem Timmers

In zaken over intellectueel eigendom geldt vergoeding van werkelijke proceskosten

In het algemeen geldt dat bij civiele procedures de verliezende partij de door ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Insolventieclausule levert inbreuk op Faillissementswet op

Vooral bij duurovereenkomsten kom je het tegen: een insolventieclausule. Hierin ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Factuur betaald, maar aan de verkeerde partij: wat nu?

Betalen aan de verkeerde persoon, dat kan de beste overkomen. Maar zo’n ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Peremptoirstelling en akte niet dienen in hoger beroep: hoe zit het?

Als een partij in hoger beroep door de wederpartij peremptoir is gesteld, dan ...

Lees verder
Sander Schouten

Haviltex-criterium: bedoeling gaat boven letterlijke tekst contract

In geschillen over de uitleg van een overeenkomst, wordt sinds jaar en dag het ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Retentierecht is prijsgegeven nadat opdrachtgever zich weer de feitelijke macht verschaft

Een aannemer heeft een sterke troef als zijn opdrachtgever de rekening niet betaalt: ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad: aandeelhouders in buitenlandse holding hebben recht van enquête

In artikel 2:346 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald wanneer aandeelhouders ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vereffening nalatenschap bij meer schulden dan bezittingen?

Tot 2003 kon een nalatenschap als failliet worden verklaard. Per 1 januari 2003 ...

Lees verder
Sander Schouten

Functieomschrijving ambtenaar: belangrijker dan opleidingsniveau

Een ambtenaar die het oneens is met zijn functieomschrijving kan daartegen in ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief