2 min lezen

Herplaatsingsonderzoek ambtenaar Defensie onvoldoende voor ontslag

NL

Als de Minister van Defensie een ambtenaar wil ontslaan na langdurige ziekte, kan dat alleen als de minister uitvoerig onderzocht heeft of het mogelijk is de ambtenaar te herplaatsen. Alleen als de ambtenaar geen andere passende werkzaamheden kan verrichten, zal het ontslagbesluit stand houden. Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten legt aan de hand van een recente uitspraak uit, waarom het zinvol kan zijn tegen een ontslagbesluit in bezwaar te gaan.

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschikheid

Op grond van Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie kan een ambtenaar ontslag verleend worden op basis van blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van zijn of haar functie. Ontslag op deze grond mag alleen verleend worden indien de ambtenaar minimaal twee jaar onafgebroken ziek is geweest, herstel binnen een periode van 6 maanden niet te verwachten is en geen andere passende arbeid bij de organisatie van Defensie beschikbaar is voor de ambtenaar. Dat vereist in de regel een uitgebreid herplaatsingsonderzoek.

Ontslagbesluit na functieongeschiktheidsadvies

Een ambtenaar in dienst bij het Ministerie van Defensie (Defensie) als Messbediende krijgt langdurig te kampen met psychische en lichamelijke klachten. De ambtenaar heeft in het kader van een re-integratietraject een opleiding gevolgd voor receptioniste/telefoniste. Daarna is zij een jaar geplaatst op de Marinekazerne in Amsterdam als receptioniste. Vervolgens heeft de Minister bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen een functieongeschikheidsadvies aangevraagd. Daaruit bleek dat de ambtenaar al twee jaar ziek was en naar verwachting niet binnen zes maanden volledig hersteld zou zijn en haar functie als Messbediende weer zou kunnen oppakken. De Minister ontslaat de ambtenaar vervolgens wegens blijvende arbeidsongeschiktheid.

Ambtenaar tekent bezwaar en beroep aan

De ambtenaar gaat in bezwaar tegen het ontslagbesluit van de Minister omdat zij vindt dat de minister onvoldoende gedaan heeft om haar te herplaatsen binnen het Defensie. De Minister zou nauwelijks actief bemiddeld hebben om haar te herplaatsen. De Minister gaat daar niet in mee en verklaart haar bezwaar ongegrond. De advocaat van de ambtenaar gaat vervolgens in beroep bij de rechtbank. De rechtbank vindt dat de Minister zich wel voldoende heeft ingespannen om haar te herplaatsen en verklaart haar beroep ongegrond.

Centrale Raad van Beroep geeft ambtenaar gelijk

De advocaat van de ambtenaar ging vervolgens in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB),  de hoogste rechtsprekende instantie binnen het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
. De CRvB oordeelt dat de Minister inderdaad te weinig heeft gedaan om de ambtenaar te herplaatsen. De Minister heeft niet aangetoond dat er bij de Marine of andere defensieonderdelen geen functie meer voor de ambtenaar beschikbaar zou zijn. Ze had immers naar tevredenheid van haar leidinggevende, een jaar lang als receptioniste bij de Marine gewerkt. Zo nodig zou een functie passend gemaakt kunnen worden door de ambtenaar om te scholen, of de werkplek aan te passen. De rechtbank herroept het ontslagbesluit. Dat betekent dat de ambtenaar nog steeds in dienst is bij het Defensie.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence