3 min lezen

Strafontslag voor ambtenaar na diefstal tankpas

NL

Een ambtenaar die een tankpas steelt en daarmee tankt voor zijn privé-auto kreeg zogenoemd strafontslag, de zwaarste straf voor een ambtenaar. Het besluit wordt hem in twee brieven meegedeeld, maar de bezwaartermijn gaat lopen vanaf de eerste brief. De ambtenaar realiseert zich dit kennelijk niet en wordt in bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten legt de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit.

Ambtenaar ontslaan: let op de bezwaartermijn

Het ontslag van een ambtenaar wordt door middel van een besluit geregeld. De overheid is daarbij gebonden aan de ontslaggronden die in de toepasselijke rechtspositieregeling staan en aan de formele regels van de Algemene wet bestuursrecht Het recht waarin het handelen van bestuursorganen in relatie tot burgers wordt geregeld.
» Meer over bestuursrecht
bestuursrecht
(Awb). Zo staat in het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie (BARD) dat een ambtenaar die zich aan plichtsverzuim Het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen
» Meer over plichtsverzuim
plichtsverzuim
schuldig maakt, disciplinair kan worden ontslagen. Ambtenaren kunnen binnen 6 weken bezwaar maken tegen een besluit. Het is van essentieel belang voor de ambtenaar dat dit op tijd gebeurt. Als er, al dan niet door een advocaat gespecialiseerd in het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
, bezwaar wordt gemaakt na het verstrijken van de bezwaartermijn staat de ambtenaar voor een voldongen feit.

Strafontslag wordt per brief gegeven

De ambtenaar in kwestie was beveiligingsbeambte. Op 27 december 2010 is hem een brief uitgereikt waarin stond dat hij wegens het stelen van een tankpas en het meerdere keren daarmee tanken voor zijn privé auto, was ontslagen. Het betrof een strafontslag, de zwaarste straf voor een ambtenaar en vergelijkbaar met het ontslag op staande voet van een werknemer in het arbeidsrecht. De brief aan de ambtenaar was niet ondertekend. Hij kreeg precies een week daarna op zijn huisadres nog een brief, dit keer wel ondertekend, met dezelfde inhoud. De ambtenaar maakte vervolgens de zesde week na de tweede brief bezwaar (zijnde 7 weken na de eerste brief). Maar dat was te laat. De termijn was al gaan lopen vanaf de eerste brief. Hij werd niet-ontvankelijk Een partij in een gerechtelijke procedure (rechtszaak) is niet-ontvankelijk als er niet is voldaan aan de formele vereisten.
» Meer over niet-ontvankelijk
niet-ontvankelijk
verklaard. Hij liet het er niet bij zitten en ging in beroep bij de rechter.

Een besluit zonder handtekening is ook een besluit

De rechter oordeelde dat een ontslagbesluit ook zonder handtekening geldig is. Omdat de eerste brief al een besluit was, kon de tweede brief niet ook nog eens een besluit zijn. De tweede brief was slechts een herhaling van de eerste. De bezwaartermijn was al gaan lopen vanaf de eerste brief. De ambtenaar was dus zonder goede grond te laat met zijn bezwaar door pas na 7 weken (gerekend vanaf de eerste brief) bezwaar aan te tekenen. De rechter oordeelde dat de overheid hem terecht niet ontvankelijk in zijn bezwaar had verklaard. Te laat is te laat.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence