Terug
a

ambtenarenrecht

Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.

Ambtenaren vallen niet onder het reguliere arbeidsrecht. Er gelden speciale regels voor onder meer het ontslag, ziekte en functioneringsgesprek. Ambtenaren zijn niet op grond van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
in dienst bij de overheid maar hebben een aanstelling. De besluiten die de overheidswerkgever maakt betreffende een werknemer, zijn besluiten waartegen bezwaar en beroep open staat.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op