Ambtenaar ontslagen na proeftijd van een jaar

Als ambtenaar kun je geconfronteerd worden met een zeer lange proeftijd. Tot maximaal twee jaar is mogelijk. In het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
toetst de rechter heel beperkt of het terecht is dat een ambtenaar na zo’n lange proeftijd ontslagen wordt. Ook als vaststaat dat de ambtenaar niet goed ingewerkt is,
een tijd ziek is geweest en de verlenging van het dienstverband afhankelijk gesteld is van goed functioneren van de ambtenaar. Advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam Sander Schouten legt uit.

 

 

Tijdelijk dienstverband ambtenaar beperkt mogelijk

Een ambtenaar mag niet zomaar op basis van een tijdelijk dienstverband worden aangesteld. In tegenstelling tot het arbeidsrecht, kan een overheidswerkgever dat alleen doen op basis van een duidelijk omschreven grond. De gronden voor een tijdelijke aanstelling staan omschreven in de toepasselijke rechtspositieregeling. De grond proeftijd komt veel voor en wordt vaak gebruikt. De ambtenaar wordt dan bij wijze van proef aangesteld.

De rechten van de ambtenaar tijdens de proeftijd

Een proeftijd mag maximaal 24 maanden duren voor een ambtenaar. Als de overheidswerkgever de dienstbetrekking tussentijds wil beëindigen, zal hiervoor een ontslagbesluit genomen moeten worden. Daartegen kan de ambtenaar in bezwaar en zo nodig in beroep. Het is dus niet zo als in het arbeidsrecht, dat de ambtenaar tijdens de proeftijd zonder enige motivering de laan uitgestuurd kan worden. Een gewone werknemer heeft tijdens de proeftijd (die maximaal twee maanden mag duren) vrijwel geen rechten.

Verlenging van de proeftijd niet verplicht

De positie van de ambtenaar tijdens de proeftijd is dus lang niet slecht. Dit is anders als de proeftijd eindigt. Een besluit het tijdelijk dienstverband niet te verlengen, wordt heel beperkt getoetst door de rechter in het geval de ambtenaar zich niet kan verenigen met dit besluit. De rechter onderzoekt dan niet het hele dossier, maar kijkt of het besluit redelijk tot stand gekomen is. De CRvB oordeelde onlangs dat het besluit zelfs dan beperkt wordt getoetst als de ambtenaar een tijd ziek is geweest en niet goed ingewerkt is. Als voldoende uit gespreksverslagen blijkt dat de overheidswerkgever geen vertrouwen heeft in het functioneren van de ambtenaar, en dit gebrek aan vertrouwen goed is onderbouwd, dan is bezwaar en beroep door de (advocaat van de) ambtenaar tegen zo′n besluit weinig kansrijk.

More in Ambtenarenrecht
Advocaat Amsterdam
Zo bereken je de ontslagvergoeding van een ambtenaar

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een formule geïntroduceerd waarmee de ontslagvergoeding voor een ambtenaar berekend kan worden. Voorheen...

Close