2 min lezen

Zo bereken je de ontslagvergoeding van een ambtenaar

NL

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een formule geïntroduceerd waarmee de ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
voor een ambtenaar berekend kan worden. Voorheen was onduidelijk op welke vergoeding een ambtenaar aanspraak kon maken. Omdat een ambtenaar na ontslag vaak recht heeft op een royalere uitkering dan een werknemer, is geen plaats voor een ontslagvergoeding op grond van de kantonrechtersformule De formule gebruikt door de kantonrechter bij bepaling van de hoogte van een ontslagvergoeding.
» Meer over kantonrechtersformule
kantonrechtersformule
,aldus de CRvB eerder. Waarop heeft de ambtenaar dan wel recht? Advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam Sander Schouten legt uit.

De rechten van de ambtenaar bij ontslag

In twee recente uitspraken geeft de CRvB een formule waarmee de ontslagvergoeding voor een ambtenaar kan worden berekend. De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
. Omdat ambtenaren in de regel recht hebben op een extra uitkering (de bovenwettelijke- of nawettelijke uitkering, vroeger wachtgeld genoemd) naast de uitkering op grond van de Werkloosheidswet, is volgens de CRvB geen plaats voor een beëindigingsvergoeding op grond van de kantonrechtersformule. Toch heeft de ambtenaar soms recht op een ontslagvergoeding. Op zo’n  vergoeding heeft de ambtenaar recht wanneer de ambtenaar ontslagen wordt omdat de verhouding met de werkgever vooral door de werkgever is verstoord. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werkgever de ambtenaar onnodig overvalt met het ontslagbesluit, zo oordeelde de CRvB.

Gouden handdruk voor ambtenaar: A x B x C

Voor de berekening van de ontslagvergoeding  heeft u als ambtenaar de volgende gegevens nodig:

– het bruto maandsalaris op het moment van ontslag (inclusief vakantiegeld Jaarlijkse toelage die een werknemer krijgt met het idee om de extra kosten van vakantie te dekken.
» Meer over vakantiegeld
vakantiegeld
);
– het aantal dienstjaren gedeeld door twee omdat de ambtenaar al recht heeft op een ruimere vergoeding bij ontslag;
– het aandeel dat de werkgever had in het ontstaan van de onhoudbare situatie.

Voor de mate van het aandeel van de werkgever zijn er drie bandbreedten: 51-65%, 65-80% en 80-100%. Deze bandbreedtes vertegenwoordigen een factor 0,5, 0,75 en 1.

Dit alles leidt tot de volgende formule:

A (bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld) x B (aantal dienstjaren / 2) x C (correctiefactor 0,5, 0,75 of 1).

Advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam

Een ontslagbesluit moet zorgvuldig voorbereid worden. Regelmatig is een ontslagvergoeding op zijn plaats. Om bezwaar tegen het ontslagbesluit te voorkomen kan het zinvol zijn een advocaat die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht, mee te laten kijken. Het maken van bezwaar en instellen van beroep tegen het ontslagbesluit is ook een zorgvuldige aangelegenheid. De wet stelt eisen aan de inhoud van een bezwaar- en beroepschrift.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence