Terug
v

vakantiegeld

Vakantiegeld is een jaarlijkse toelage die een werknemer krijgt met het idee om de extra kosten van vakantie te dekken. Vakantiegeld wordt ook wel vakantietoeslag of -bijslag genoemd. De toelage bedraagt 8% over het brutojaarloon en wordt meestal uitgekeerd in mei van ieder jaar. De toelage wordt opgebouwd over de periode juni tot juni. Werknemers die korter dan een jaar werken, krijgen het vakantiegeld na rato van het aantal gewerkte dagen uitgekeerd bij het einde van hun dienstverband.

Vakantiegeld staat los van vakantiedagen. Tijdens het opnemen van vakantiedagen wordt het gebruikelijke loon doorbetaald.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op