Beslag op een onverdeelde nalatenschap: kan dat?

Een opvallend zaak over het beslagrecht. Twee erfgenamen vorderen opheffing van het executoriale beslag dat de schuldeiser van hun broer heeft gelegd op de woonark van hun overleden ouders. Hoe beoordeelt de Voorzieningenrechter dit verzoek? Kan dit beslag stand houden? Advocaat beslag- en executierecht Hidde Reitsma licht de uitspraak toe.

 

 

Verkoop registergoed wegens verdeling erfenis

Na het overlijden van hun beide ouders krijgen de drie (meerderjarige) kinderen een erfenis. Onder de activa van de nalatenschap valt een registergoed, namelijk een woonark. Eén van de zonen, gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
in de zaak, woont in deze ark. De andere kinderen willen in verband met de boedelverdeling de woonark verkopen en hebben daartoe al een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
gesloten met een koper.

Executoriaal beslag op onverdeeld aandeel in woonark?

Maar wat blijkt nu als de woonark geleverd moet worden? Er is door een schuldeiser van gedaagde executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
gelegd op de woonark, althans op het onverdeeld aandeel in de woonark van gedaagde. Hierdoor kan de ark niet aan de koper geleverd worden en dreigt de hele overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
in het water te vallen. De twee kinderen spannen een kort geding aan tegen hun broer en de beslaglegger en vorderen hen te veroordelen om mee te werken aan de levering van de woonark aan de koper. Tevens vorderen ze opheffing van het beslag.

Vordering tot opheffing beslag in kort geding

De Voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe. Het door de beslaglegger gelegde beslag kan niet in stand blijven. Gedaagde heeft namelijk niet een onverdeeld aandeel in de woonark zelf, maar enkel een onverdeeld aandeel in de nalatenschappen waarin de ark valt. De nalatenschappen zullen eerst moeten worden vereffend en verdeeld waarna de beslaglegger zijn vordering kan verhalen op hetgeen gedaagde eventueel nog toekomt.

Conservatoir en executoriaal beslag

De rechter maakt hierbij een onderscheid tussen de woonark en de nalatenschap. Gedaagde heeft een onverdeeld aandeel in de nalatenschap maar niet een voor beslag vatbaar aandeel in de woonark. In het algemeen is beslag op een nalatenschap wel mogelijk en het middel van conservatoir beslag wordt nogal eens gebruikt onder erfgenamen onderling om te bewerkstelligen dat de beslagene meewerkt aan bijvoorbeeld afgifte of levering van een in de erfenis vallend bestanddeel.

Advocaat bij leggen of opheffen beslag

De incasso advocaten van AMS Advocaten hebben ervaring met het leggen van beslag op vrijwel elk denkbaar vermogensbestanddeel, en zijn doorgewinterd in het voeren van een opheffings kort geding om te komen tot het opheffen van een beslag. De beslagspecialisten van advocatenkantoor AMS kunnen u dus van dienst zijn als u beslag wilt leggen om uw vordering zeker te stellen.

More in Incasso
Advocaat verbintenissenrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Krediet opgezegd door bank zonder waarschuwing: mag dat?

Een opmerkelijke uitspraak van de kantonrechter in een zaak tussen een bank en een kredietnemer. Vanwege langdurige overschrijding van kredietlimiet...

Close