Terug
e

executoriaal beslag

Als een schuldeiser in een procedure een vordering krijgt toegewezen en de schuldenaar gaat niet over tot betaling van hetgeen waartoe hij veroordeeld is, dan zal de schuldeiser het vonnis kunnen executeren. De deurwaarder kan, na betekening van het vonnis, executoriaal beslag leggen bij de schuldenaar. De meeste executoriale beslagen zijn verhaalsbeslagen: doel van dit beslag is de goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.

Executoriaal beslag onderscheidt zich van conservatoir beslag in de zin dat conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
wordt gelegd voorafgaand aan een procedure (althans voordat een vonnis is verkregen) en tot doel heeft om de rechten van de schuldeiser te bewaren. Door een conservatoir beslag wordt het de schuldenaar belet het beslagen object te verkopen of te bezwaren.

Wanneer een schuldeiser eerst conservatoir beslag heeft gelegd, dan verandert dit beslag na betekening van het vonnis in een executoriaal beslag.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op