Marco Guit
Procesrecht

Afwijzing verzoek om voorlopig getuigenverhoor

Iemand is verwikkeld in verschillende juridische procedures en wil – om extra ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Schadevergoeding na aangifte smaad en laster

Als een artikel of andere publicatie onrechtmatig is, heb je recht op schadevergoeding ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ontslag vereffenaar van een nalatenschap: hoe werkt het?

Als de vereffening van een nalatenschap niet, of niet op een juiste wijze wordt ...

Lees verder
Gea Flapper

Algemene voorwaarden: de D van De Wet van Dam

Vastzitten aan een abonnement dat je allang had willen opzeggen, maar dat je niet ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Rechtbank tikt ondermaats procederende bank op de vingers

Onlangs diende er bij de rechtbank Limburg een opmerkelijke zaak tussen een grote ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

2017: de vijf meest spraakmakende ontslagzaken

Wat zijn dit jaar de meest opvallende en spraakmakende arbeidsrechtszaken? Advocaat ...

Lees verder
Gea Flapper

Algemene voorwaarden: de C van Consumenten

Een consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag voor medewerker blindeninstituut die collega uitscheldt voor ‘blind varken’

Belediging van de werkgever en/of collega’s kan reden zijn voor ontslag. Het hangt ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Arbeidsrecht

Werknemers niet gehouden aan concurrentiebeding door belemmeringsverbod?

In een recente zaak bij de rechtbank Rotterdam stond de overtreding van het concurrentie-, ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet: geen transitievergoeding

Een werkgever constateert bij toeval dat een werkneemster heeft gesjoemeld met ...

Lees verder
Marco Guit

Moratorium: de werking van een voorlopige voorziening bij optuigen schuldeisersakkoord

In een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag verzocht een huurder de rechtbank ...

Lees verder
Gea Flapper

Algemene voorwaarden: de B van Battle of Forms

Als een koper en verkoper een overeenkomst met elkaar willen sluiten, welke algemene ...

Lees verder
Marco Guit

Hof beveelt bestuurder failliete vennootschap tot overlegging bescheiden uit administratie

Dat je als schuldeiser niet met lege handen hoeft te blijven staan als een wederpartij ...

Lees verder
Sander Schouten

Betalingsregeling met aanvrager getroffen: faillissement in verzet alsnog vernietigd

De faillissementsaanvraag heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een geducht ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Belangenafweging bij inbreuk op auteursrechten

Twee partijen brengen gezamenlijk een agenda op de markt. Nadat de samenwerking ...

Lees verder
Gea Flapper

De A van Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, de kleine lettertjes die vaak niet of nauwelijks worden ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Eis van Gijs van Dam om excuses te krijgen van Matthijs van Nieuwkerk is kansloos

Gijs van Dam, die door Jelle Brandt Corstius beschuldigd wordt van seksueel misbruik, ...

Lees verder
Sander Schouten

Afwenden faillissement? Betalen steunvordering kan lonen!

In een zaak waarin hoger beroep was ingesteld tegen een faillietverklaring bij ...

Lees verder
Mariëlle de Wild
Incasso

Onrechtmatig bankbeslag omdat geen rekening is gehouden met beslagvrije voet

In een recent gepubliceerd vonnis heeft de Amsterdamse voorzieningenrechter de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoe zit ook al weer met overeenkomsten van overdracht tot zekerheid?

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek kent een verbod van overdracht tot zekerheid. ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief