3 min lezen

De H van HELP, mijn contractspartij wijzigt tussentijds zijn algemene voorwaarden

NL

“Indien u niet binnen twee weken reageert, accepteert u de hierbij gepubliceerde gewijzigde algemene voorwaarden.” Mag dat? In hoeverre mag een gebruiker van algemene voorwaarden zijn algemene voorwaarden wijzigen tijdens een lopende overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
Advocaat verbintenissenrecht Gea Flapper legt het uit in de wekelijkse serie: A tot en met Z van de algemene voorwaarden

Is er sprake van een wijzigingsbeding?

De eerste vraag is of in de algemene voorwaarden een beding is opgenomen waaruit volgt dat de gebruiker zijn algemene voorwaarden tussentijds mag wijzigen. Van belang daarbij is dat het beding op juiste wijze moet zijn geformuleerd. Consumenten (en kleine wederpartijen zoals een zelfstandige) dienen bijvoorbeeld de mogelijkheid te krijgen de overeenkomst te ontbinden, wanneer de algemene voorwaarden tussentijds ingrijpend worden gewijzigd. Betreft het een kleine wijziging die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van gebruiker, dan geldt deze ontbindingsbevoegdheid niet.

Niet-consument: gebonden aan gewijzigde voorwaarden

Ten aanzien van niet-consumenten geldt dat zij in beginsel wel gebonden zijn aan de gewijzigde algemene voorwaarden. Het opnemen van een wijzigingsbeding in algemene voorwaarden is voor een gebruiker van algemene voorwaarden dan ook een verstandige keuze.

Wijzigingsbeding energieleveranciers: contractdwang

Het komt voor dat energieleveranciers in het wijzigingsbeding in hun algemene voorwaarden hebben staan dat zij bevoegd zijn hun algemene voorwaarden te wijzigen en dat deze wijzigingen in een landelijk dagblad zullen worden gepubliceerd. Behalve dat hier sprake is van contractdwang, is een dergelijk beding in alle opzichten onredelijk bezwarend. Van een wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
kan niet worden verwacht dat hij dagelijks de dagbladen bijhoudt om te kijken of de algemene voorwaarden zijn gewijzigd. Bovendien is de wederpartij op deze manier volledig overgeleverd aan de grillen van de gebruiker. De wederpartij kan onmogelijk zijn contractrisico’s inschatten doordat een gebruiker de voorwaarden zomaar kan veranderen.

Geen wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden, wat dan?

Als er geen sprake is van een wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden, dan is het alleen mogelijk de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen nadat de wederpartij hiermee heeft ingestemd.

Algemene voorwaarden tussentijds wijzigen: nieuw aanbod

Door de voorwaarden tussentijds te wijzigen, doet de gebruiker aan de wederpartij namelijk een nieuw aanbod. Dit aanbod dient eerst door de wederpartij te worden geaccepteerd. Pas als de wederpartij het aanbod heeft aanvaard dan komt er een (aanvullende) overeenkomst tot stand en zijn de nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing op de reeds gesloten overeenkomst. De gebruiker dient er dan ook steeds voor te zorgen dat de wederpartij de gewijzigde algemene voorwaarden eerst accepteert.

Stel de wederpartij altijd in kennis van gewijzigde voorwaarden

Indien de gebruiker zijn algemene voorwaarden wil wijzigen, dient hij de wederpartij zelf op de hoogte te stellen van de nieuwe set algemene voorwaarden. De gebruiker dient aan de wederpartij mede te delen dat hij op verzoek van de wederpartij deze nieuwe versie van de algemene voorwaarden naar de wederpartij toestuurt of overhandigt. Indien de algemene voorwaarden ingrijpend worden gewijzigd, dan doet de gebruiker er verstandig aan de nieuwe versie van de algemene voorwaarden sowieso naar de wederpartij te sturen. In ieder geval zal de gebruiker zijn nieuwe versie van de algemene voorwaarden weer onder de aandacht van de wederpartij moeten brengen.

Advocaat voor algemene voorwaarden

De advocaten van AMS hebben veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van algemene voorwaarden en procederen daar, indien dat nodig is, ook over voor hun cliënten.

Gea Flapper

Gea

Gea is sinds 2012 werkzaam als advocaat in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, incasso en procesrecht Volg Gea op LinkedIn en Twitter.

Ravel Residence