3 min lezen

De G van Gebondenheid aan algemene voorwaarden

NL

Wanneer zit je vast aan algemene voorwaarden? Moet je ze lezen? En op welke wijze kan je algemene voorwaarden aanbieden en accepteren? Advocaat verbintenissenrecht Gea Flapper legt het uit in de wekelijkse serie: A tot en met Z van de algemene voorwaarden. 

Aanbod en aanvaarding van algemene voorwaarden

De terhandstelling of toezending van de algemene voorwaarden of de verwijzing naar deze voorwaarden moet hebben plaatsgevonden voor of bij het sluiten van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. De meest verstrekkende vorm om de aanvaarding vast te stellen, is de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
er voor te laten tekenen. Dit kan een handtekening zijn op het document dat de algemene voorwaarden bevat zelf, maar ook op een ander document waarin duidelijk naar de algemene voorwaarden wordt verwezen.

Voorkom discussie: jaartal en deponeren!

Met betrekking tot het tekenen op een ander document is wel van belang dat de wederpartij bij de ondertekening heeft beseft voor welke set algemene voorwaarden hij heeft getekend. Zet er bijvoorbeeld een jaartal bij en deponeer die betreffende set bij de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
of bij de Rechtbank. Op deze wijze zijn ze opvraagbaar, hebben ze een sterkere bewijsfunctie en voorkom je discussies achteraf.

Aanvaarding algemene voorwaarden op andere wijze

Er kan ook sprake zijn van mondelinge instemming of van gedragingen waaruit de instemming met de algemene voorwaarden kan worden afgeleid. Denk aan een offerte waarin wordt verwezen naar op de achterzijde afgedrukte algemene voorwaarden die mondeling wordt aanvaard. Of het aanvaarden van disclaimer en andere bedingen op websites door op akkoord te klikken. Ook in deze gevallen is sprake van het aanvaarden van de algemene voorwaarden.

Ben je gebonden aan de gehele set voorwaarden?

Algemene voorwaarden worden altijd in het geheel aanvaard. Het is niet mogelijk dat de aanvaarding slechts betrekking zou hebben op een aantal bedingen.

Wat is onvoldoende voor gebondenheid aan voorwaarden?

Wanneer algemene voorwaarden alleen bekend worden gemaakt door het ter inzage leggen daarvan bij de Kamer van Koophandel, op de griffie van de rechtbank of door een publicatie in kranten, tijdschriften of vakbladen dan is dit onvoldoende voor de gebondenheid aan deze voorwaarden. Voorbeelden uit de rechtspraak waarbij is geoordeeld dat de wederpartij niet gebonden is aan de algemene voorwaarden vanwege afwezigheid van wilsovereenstemming De wederzijdse bereidheid van partijen om een bepaalde overeenkomst te sluiten
» Meer over wilsovereenstemming
wilsovereenstemming
zijn:

• Een arts die in de wachtkamer een poster ophangt met de betalingsvoorwaarden, zonder in een schriftelijk stuk daarnaar te verwijzen.
• Een boekje met daarin algemene voorwaarden die bij binnenkomst van een ziekenhuis wordt verstrekt.

Algemene voorwaarden niet gelezen: toch gebonden?

Kan een wederpartij roepen dat de algemene voorwaarden niet gelden, omdat hij ze niet heeft gelezen? Nee, dit verweer gaat niet op. Een wederpartij is na aanvaarding van de algemene voorwaarden hieraan gebonden. Zelfs wanneer de wederpartij ze niet heeft gelezen en de gebruiker van de algemene voorwaarden begreep (of moest begrijpen) dat de wederpartij de inhoud van deze voorwaarden niet kende. Als de gebruiker zijn algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard op de overeenkomst en de wederpartij is hiermee akkoord gegaan (door middel van het zetten van een handtekening, mondeling of door een andere gedraging) dan is de wederpartij eraan gebonden.

Vernietigen beding uit algemene voorwaarden

Ondanks het feit dat een wederpartij vrij snel gebonden is aan de algemene voorwaarden van gebruiker, laat dit onverlet dat hij een beding uit deze voorwaarden kan vernietigen nadat hij hiermee akkoord is gegaan. Dit is mogelijk wanneer het beding onredelijk bezwarend is. Hierbij geldt dat in beginsel alleen een consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
-wederpartij een onredelijk beding kan vernietigen.

Advocaat voor algemene voorwaarden

Wilt u weten of u gebonden bent (of dat uw bedrijf gebonden is) aan de algemene voorwaarden van uw wederpartij? Onze advocaten hebben veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van algemene voorwaarden.

Gea Flapper

Gea Flapper

Gea is sinds 2012 werkzaam als advocaat in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, incasso en procesrecht Volg Gea op LinkedIn en Twitter.

Ravel Residence