3 min lezen

algemene voorwaarden

Geertje Strik
Geertje Strik
Neem contact op

Algemene voorwaarden van toepassing?

De meeste bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn niets meer of minder dan bedingen die standaard in overeenkomsten kunnen worden opgenomen. Ons Burgerlijk Wetboek geeft niet alleen regels voor de inhoud van de algemene voorwaarden, maar ook voor de wijze waarop de wederpartij geïnformeerd moet worden over het bestaan en de inhoud van die voorwaarden. Algemene voorwaarden kunnen op eenvoudige wijze van toepassing worden verklaard op een overeenkomst.

Ter hand stellen

Een bedrijf dient – zeker in het geval van contact met een gewone consument – zijn klant een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Uitgangspunt daarbij is dat de algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst daadwerkelijk ter hand moeten worden gesteld. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dan dient in ieder geval een verwijzing worden opgenomen naar een vindplaats van de algemene voorwaarden bij het handelsregister of de griffie van de rechtbank, waar men algemene voorwaarden kan deponeren. Ook bij sommige kleine bedrijven is het van groot belang dat de voorwaarden daadwerkelijk ter hand zijn gesteld en een duidelijke verwijzing heeft plaatsgevonden. Is dat niet het geval, dan kunnen de voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vernietigd.

De grijze lijst en zwarte lijst

Een van de hoofdregels voor wat betreft de inhoud is dat algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend mogen zijn voor de klant. U kunt dus niet zomaar ieder risico uitsluiten of bepaalde wettelijke rechten van de klant ‘wegcontracteren’. De wet bepaalt dat bij een overeenkomst tussen een bedrijf en een consument van bepaalde bedingen al bij voorbaat geldt dat ze onredelijk bezwarend zijn, of dat in elk geval wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn. We noemen dit de grijze lijst en de zwarte lijst. Als het tot een procedure komt, dan heeft de gebruiker van de algemene voorwaarden (de ondernemer dus) de mogelijkheid om te proberen dit vermoeden te weerleggen.

Wat staat er op zwarte en grijze lijst?

Op de zwarte lijst staan bedingen die per definitie onredelijk bezwarend zijn en waarover dus geen discussie mogelijk is. Een voorbeeld van een grijs beding is de uitsluiting van de bevoegdheid tot verrekening. Een voorbeeld van een zwart beding is de uitsluiting van het recht om de door de ondernemer toegezegde prestatie op te eisen (het zogenoemde recht op nakoming). In de praktijk blijken zeer regelmatig zwarte en grijze bedingen in algemene voorwaarden opgenomen te zijn. Als een beding onredelijk bezwarend is, dan is dat beding vernietigbaar. Een vernietiging kan plaatsvinden door een buitengerechtelijke verklaring of door een rechterlijke uitspraak.

Algemene voorwaarden opstellen

Veel ondernemers gebruiken algemene voorwaarden bij hun contracten met klanten. Maar de eisen die wet daaraan stelt, worden vaak onderschat. Het is van groot belang dat bij het opstellen van de algemene voorwaarden rekening wordt gehouden met de wijze waarop uw bedrijf zaken doet, en het soort klanten dat wordt bediend. Het opstellen van algemene voorwaarden is maatwerk. In algemene voorwaarden kunnen handige bedingen worden opgenomen, die kunnen voorkomen dat u, als u een geschil krijgt met uw klant, in een nadelige positie komt te verkeren.

Advocaat voor algemene voorwaarden

De verbintenissenrecht advocaten van AMS hebben niet alleen veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van algemene voorwaarden, maar procederen daar ook over voor hun cliënten, indien dat nodig is. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence