Thomas van Vugt

Zorgplicht kredietverstrekker bij berekening financieringsruimte

Een bank of kredietverschaffer heeft een zorgplicht heeft ten opzichte van haar ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever moet wijzen op gevolgen van beëindigingsovereenkomst

Wij schreven al eerder over de inlichtingenplicht van de werkgever bij het tot ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Eigenaar geen partij bij aannemingsopdracht, maar moet retentierecht dulden?

Een aannemer kan onder voorwaarden een beroep doen op zijn retentierecht als de ...

Lees verder
Sander Schouten

Doorstart en aanbesteding: let op!

Het aanbestedingsrecht kan een doorstart vanuit faillissement behoorlijk frustreren. ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Kan erfgenaam schuldeiser lening ineens opeisen?

In financieringsovereenkomst wordt vaak een looptijd overeengekomen waarbinnen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Cessie van vordering tijdens procedure: wie is nu de procespartij?

Als een procespartij tijdens de procedure zijn vordering overdraagt aan een ander ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Wijkverbod en contactverbod eisen in kort geding

Wanneer een persoon zodanig door een andere persoon wordt lastiggevallen dat hij ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Ontbinden wegens wanprestatie nog voor oplevering werk: het mag soms!

Als een schuldenaar wanprestatie pleegt, dan heeft de wederpartij de bevoegdheid ...

Lees verder
Sander Schouten

Bestuurder aansprakelijk voor schenden belangen commanditaire vennoten?

In een rechtszaak die door gedupeerde participanten van een vastgoedproject was ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Aansprakelijkheid schade gemeenschappelijk deel VvE: hoe zit het?

Een Vereniging voor Eigenaren regelt onder meer het onderhoud of herstel van gemeenschappelijke ...

Lees verder
Marco Guit

Bestuurder aansprakelijk voor gevolgen faillissement onderneming?

Een bestuurder van een onderneming besluit een ander bedrijf over te nemen en ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Schuldeiser moet echtheid handtekening schuldbekentenis bewijzen

In een recent tussenarrest van het Hof, wordt de eisende partij opgedragen te ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Recht van erfdienstbaarheid steeg door verkrijgende verjaring?

De rechtbank deed onlangs uitspraak in een interessante zaak betreffende een burengeschil. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Bezit en houderschap: wat is het verschil?

In het Nederlandse recht wordt onderscheid gemaakt tussen bezit en houderschap. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Valse beschuldigingen door boze ex-werknemer op het internet: kort geding tot verwijdering

Een werknemer van een marketing bureau wordt door zijn werkgever ontslagen, en ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ontbinding overeenkomst: ongedaanmaking of waardevergoeding van prestaties?

Een partij kan een overeenkomst alleen ontbinden op goede gronden, bijvoorbeeld ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Onderhandelingen mislukken: wederpartij recht op schadevergoeding?

Welke kosten vallen onder de schadevergoeding die een verkoper aan de wederpartij ...

Lees verder
Marco Guit

BV biedt geen verhaal voor schuldeiser: bestuurder persoonlijk aansprakelijk?

In een recent arrest ging het Hof in op de vraag of de bestuurder van een BV persoonlijk ...

Lees verder
Willem Timmers

Merkinbreuk: staking onrechtmatig gebruik en kostenvergoeding eisen in kort geding

Een beddengroothandel brengt een boxspring op de markt onder de naam Morpheus. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Nevenactiviteiten werknemer: schending goed werknemerschap?

In principe mag een werknemer naast zijn werk voor een werkgever nevenwerkzaamheden ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief