Marco Guit

Betalingsonmacht BV door niet doorbelasten facturen: bestuurdersaansprakelijkheid?

Een interessante uitspraak van het Hof Amsterdam over bestuurdersaansprakelijkheid. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Publicatietermijn van jaarrekening verkort bij de Flex BV?

Bij de vernieuwing van het vennootschapsrecht in 2012 (de “flex-BV”) ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Hogere ontslagvergoeding bij ontbinding door slechte coaching werknemer?

In een recente uitspraak in een ontbindingszaak moet de Kantonrechter beoordelen ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Sprake van schadevergoeding of boete bij wanprestatie?

Twee partijen kwamen in een overeenkomst overeen dat als een partij contractbreuk ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Verjaring en stuiting van vordering tot betaling koopprijs

Rechtsvorderingen verjaren na verloop van tijd omwille van de rechtszekerheid. ...

Lees verder
Marco Guit

Opheffing executoriaal beslag woning eisen in kort geding

Een bank die een hypotheek heeft rusten op een woning, heeft vaak belang bij de ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Verhuurder ouderencomplex eist straatverbod tegen zoon van huurders

Een opvallende uitspraak in een civiel kort geding over een straatverbod. De zoon ...

Lees verder
Marco Guit

Vernietiging faillissementsvonnis bij misbruik van bevoegdheid

In een recent arrest heeft het hof ’s-Hertogenbosch een faillissement vernietigd ...

Lees verder
Sander Schouten
Procesrecht

Ontevreden partij wil bindend advies van de Rijdende Rechter vernietigen: kan dat?

De Rijdende Rechter geeft al jaren op televisie beslissingen over huis-, tuin- ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Kort geding: mag Tros verborgen camera beelden van oplichtster uitzenden?

De voorzieningenrechter wees de vordering van eiseres om Tros programma Opgelicht?! ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Executie vonnis voorkomen? Start een executiegeschil of vraag schorsing!

In een recente uitspraak probeerde een partij die was veroordeeld om een bedrag ...

Lees verder
Sander Schouten

Gemeenteambtenaar ontslagen na leugens over salaris

Een ambtenaar in dienst bij de gemeente Amsterdam werd verhoord als verdachte ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Omkeringsregel bewijslast bij schending zorgplicht tandarts?

Een tandarts boort te ver door in de onderkaak van zijn patiënt die hierna ernstige ...

Lees verder
Sander Schouten

Onrechtmatige concurrentie en ongeoorloofde mededinging

Onrechtmatige concurrentie of oneerlijke mededinging doet zich in praktijk niet ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

De huurbetaling opschorten bij gebreken: wanneer kan het?

Een interessante uitspraak in een kort geding tussen verhuurder en huurders. Huurders ...

Lees verder
Sander Schouten

Faillissement debiteur aanvragen? Steunvordering vereist!

Wanneer een debiteur zijn vordering niet voldoet, kan de crediteur ervoor kiezen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Mag bank restschuld erflater verhalen op eigen vermogen erfgenamen?

Een opmerkelijk executiegeschil. Een deurwaarder kreeg de opdracht van een bank ...

Lees verder
Marco Guit

Geschillencommissie exclusief bevoegd bij consumentengeschil?

Consumenten die een geschil hebben met een bedrijf kunnen worden verwezen naar ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Europees Hof: zelf advocaat kiezen bij rechtsbijstandverzekering

Op grond van Europese wetgeving zou een voor rechtsbijstand verzekerde zelf zijn ...

Lees verder
Sander Schouten
Ambtenarenrecht

Rechter: ambtenaar is verplicht tot fietsen buiten werktijd

Een ambtenaar in dienst van de gemeente Franekeradeel waardeert zijn vrije vrijdagmiddag ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief