Onrechtmatige publicatie weer online door technische fout: dwangsom verbeurd?

Aan een veroordeling tot het verwijderen van een onrechtmatige publicatie, koppelt de rechter vrijwel altijd een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
. Wordt de publicatie niet verwijderd, dan moet de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
een bepaald bedrag aan de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
betalen. Maar het kan voorkomen dat een gedaagde ondanks goede intenties er niet in slaagt aan het vonnis te voldoen. Is hij dan toch die dwangsom verschuldigd? Dit was de rechtsvraag in een recent hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. Advocaat Intellectueel eigendomsrecht Thomas van Vugt bespreekt de uitspraak.

 

Feiten: publicatie artikel onrechtmatig

Een uitgever van een tijdschrift is in 2009 veroordeeld om een gewraakt artikel over een vastgoedhandelaar te verwijderen van haar website. De veroordeling luidde dat de uitgever de onrechtmatige publicatie moet staken en gestaakt houden. Op overtreding van dit bevel heeft de rechter een dwangsom verbonden van € 50.000 voor iedere dag of dagdeel dat de uitgever in strijd met dit bevel handelt. De uitgever gaat binnen een dag over tot verwijdering van het artikel van haar website. Het artikel is verder nergens meer voor het publiek in te zien.

Publicatie door technische fout weer openbaar

Drie jaar later lanceert de uitgever een nieuwe website. Door een technische fout wordt het gewraakte artikel weer opvraagbaar (door te zoeken op de website van de uitgever en Google). De vastgoedhandelaar bemerkt dit en eist € 1.000.000 (het maximum) aan verbeurde dwangsommen op. Omdat de veroordeling om dwangsommen te betalen reeds is opgenomen in het eerdere vonnis, kan de vastgoedhandelaar deze direct (en zonder nadere Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
van de rechter) executeren bij de uitgever.

Kort geding tot verbod executie dwangsom

De uitgever start een kort geding en vraagt de rechter de vastgoedhandelaar te verbieden om de dwangsommen te executeren. De voorzieningenrechter wijst deze vordering toe, maar de vastgoedhandelaar gaat in hoger beroep. Het hof onderzoekt hoe het in 2009 gegeven rechterlijk bevel (staken en gestaakt houden van de onrechtmatige publicatie) moet worden uitgelegd. Het bevel heeft tot doel ervoor te zorgen dat het publiek niet langer kennis zou kunnen nemen van het bewuste artikel via de website van de uitgever.

Hof: dwangsom beoogde niet technische fout te sanctioneren

Hoewel door de technische fout bij de migratie van de website dit toch weer mogelijk is geworden, is het volgens het Hof niet de bedoeling geweest de uitgever hiervoor te straffen met een dwangsom. De uitgever heeft zich voldoende ingespannen en voldoende zorgvuldigheid betracht om in eerste instantie te voldoen aan het vonnis. Bovendien is het artikel direct nadat de uitgever werd gewezen op de technische fout weer ontoegankelijk gemaakt voor het publiek. Het hof bekrachtigt het vonnis van de kort geding rechter. De uitgever hoeft geen dwangsommen te betalen.

Advocaat bij rectificatie en schadevergoeding

Ons advocatenkantoor heeft veel ervaring met zaken over onrechtmatige uitlatingen. Naast de verwijdering van een gewraakt artikel, vorderen wij regelmatig voor onze cliënten rectificatie en schadevergoeding. Ook bieden wij bijstand in geval de gedaagde niet aan het vonnis voldoet en dwangsommen verbeurt. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Meer in Intellectueel eigendomsrecht
Advocaat verbintenissenrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Dezelfde handelsnaam: wanneer is het inbreuk?

Een veel voorkomende discussie in de rechtszaal: mag iemand een onderneming drijven onder een naam die al reeds gebruikt wordt...

Sluiten