Gemeente Amsterdam moet in gesprek met boze ambtenaar

Een ambtenaar die zijn leidinggevende na een functioneringsgesprek tot aan de lift volgt om een e-mail te laten zien die zijn onschuld zou bewijzen ten aanzien van een hem gemaakt verwijt tijdens dat gesprek, maakte zich volgens de gemeente Amsterdam schuldig aan plichtsverzuim Het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen
» Meer over plichtsverzuim
plichtsverzuim
. Dat oordeel was te kort door de bocht volgens de rechtbank Amsterdam. Het beroep van de ambtenaar tegen zijn opgelegde sanctie slaagde. Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten legt aan de hand van de uitspraak uit, waarom het zinvol kan zijn in bezwaar te gaan.

 

Plichtsverzuim ambtenaar: schriftelijke waarschuwing

Een ambtenaar in dienst bij het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam werd tijdens zijn functioneringsgesprek door zijn leidinggevende geconfronteerd met een kwalijke ‘budgetverschuiving’. Op het moment dat de ambtenaar zijn leidinggevende op een e-mail wenste te wijzen die zou aantonen dat het om een voorgestelde (en dus nog geen definitieve) budgetverschuiving ging, zei de leidinggevende dat daar geen tijd voor was omdat zij naar een ander functioneringsgesprek moest. Ze liep naar de lift, maar de ambtenaar volgde haar en verzocht haar met klem kennis te nemen van de bewuste e-mail. Ruim 4 maanden later kreeg de ambtenaar het besluit op de deurmat waarin een schriftelijke waarschuwing was opgenomen omdat de ambtenaar zich schuldig zou hebben gemaakt aan plichtsverzuim.

Ambtenaar tekent bezwaar en beroep aan tegen berisping

De advocaat van de ambtenaar tekende binnen 6 weken na de ontvangst van de berisping bezwaar tegen de waarschuwing aan, maar de werkgever verklaarde het bezwaar ongegrond. De advocaat van de ambtenaar ging vervolgens binnen 6 weken in beroep bij de rechtbank Amsterdam en stelde dat er geen sprake was van plichtsverzuim. De ambtenaar had zijn stem niet verheven jegens de leidinggevende. Verder zou zijn werkgever hem alleen maar onder druk hebben willen zetten met de waarschuwing. Er waren al wat omstreden reorganisaties doorgevoerd en de ambtenaar werd door de waarschuwing zo voor zijn collega’s ‘aangeschoten wild’ met een nieuwe reorganisatie op handen.

Rechter vindt gesprek passender

De rechter was het eens met de advocaat van de ambtenaar. De rechter oordeelde dat een enkele stemverheffing onvoldoende is om te concluderen tot plichtsverzuim. De discussie ging over een werkinhoudelijk onderwerp dus er was geen reden voor de leidinggevende om zich bedreigd te voelen. Het lag volgens de rechter op de weg van de werkgever om te bemiddelen in het arbeidsconflict en in gesprek te gaan met de ambtenaar in plaats van meteen een sanctie op te leggen. Van een zorgvuldige werkgever mocht meer inspanning op dit punt worden verwacht volgens de rechter.

Ongeschiktheidsontslag volgt op berisping

Het was zinvol dat de advocaat van de ambtenaar in bezwaar en in beroep ging. Een schriftelijke waarschuwing is weliswaar de lichtste disciplinaire straf, het kan wel de aanleiding voor een werkgever zijn een dossier op te bouwen, om zo uiteindelijk tot een ongeschiktheidsontslag te kunnen komen. Een waarschuwing voor één misstap, weegt dan minder zwaar dan een waarschuwing voor twee misstappen.  De wet stelt eisen aan de inhoud van een bezwaar- en beroepschrift.

More in Ambtenarenrecht
Filing a petition for bankruptcy legal advice in The Netherlands
Ambtenaar Ministerie van Defensie krijgt schadevergoeding na rugby-ongeval

Een ambtenaar die meedeed aan een rugby-oefening kwam ten val en scheurde een kruisband. Hij liep blijvend letsel op en...

Close