Functieomschrijving ambtenaar: belangrijker dan opleidingsniveau

Een ambtenaar die het oneens is met zijn functieomschrijving kan daartegen in bezwaar gaan. Niet alleen is de functieomschrijving immers de basis voor de beoordelingsgesprekken, maar ook voor het loon. Een functieomschrijving is daarom een belangrijk besluit voor de ambtenaar. De overheidswerkgever legitimeert ermee de verschillen in beloning. Iedereen in de organisatie moet kunnen begrijpen waarom de één meer of minder verdient dan de ander. Advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam Sander Schouten legt uit.

 

Functieomschrijving ambtenaar bepaalt zijn loon

Door middel van een functieomschrijving wordt de zwaarte van een functie ten opzichte van de andere functies binnen de organisatie bepaald. De werkzaamheden zijn daarbij bepalend. Niet het vereiste opleidingsniveau. Dat een ambtenaar qua opleidingsniveau ook een functie in een hogere schaal zou kunnen uitoefenen, maakt dus niet uit. Een functieomschrijving is een schriftelijke beslissing waartegen bezwaar en beroep open staat.

Functieomschrijving geen garantie voor de toekomst

De functieomschrijving kan in de loop der tijd gewijzigd worden. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn na een reorganisatie. De overheidswerkgever mag daarbij ook het gevraagde denkniveau aanpassen; bijvoorbeeld verlagen van academisch- naar HBO-niveau.  Als het salaris gelijk blijft, en de taken verder waarheidsgetrouw zijn omschreven, kan de ambtenaar daar meestal niets tegen doen.  De Centrale Raad van Beroep oordeelde in een recente uitspraak dat alleen als een ambtenaar uitdrukkelijk toegezegd is dat zijn functie voor altijd academisch denkniveau zou vereisen, dit anders is.

Advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam

Een functieomschrijving moet zorgvuldig voorbereid worden. Om bezwaar tegen de vorm van het besluit te voorkomen kan het zinvol zijn een advocaat die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
, mee te laten kijken. Het maken van bezwaar en instellen van beroep is ook een zorgvuldige aangelegenheid. De wet stelt eisen aan de inhoud van een bezwaar- en beroepschrift.

 

Meer in Ambtenarenrecht
Advocaat verbintenissenrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Ambtenaar ontslagen na proeftijd van een jaar

Als ambtenaar kun je geconfronteerd worden met een zeer lange proeftijd. Tot maximaal twee jaar is mogelijk. In het ambtenarenrecht...

Sluiten