Marco Guit
Bouwrecht

Mandelige muur ontbreekt op tekening: fout constructeur?

Een constructeur maakt constructietekeningen ten behoeve van funderingsherstel ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Standplaatswijziging vanwege relatie met collega: AMS legt uit!

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter te Groningen stond de vraag ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Europees Hof: publicatie foto rapper Rex van P. in Parool inbreuk op privacy

Het Europese Hof van de Rechten van de Mens heeft in een recent arrest het oordeel ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Tv-uitzending ‘Dossier huurmoord’ inbreuk op privacy? Gaat persvrijheid voor privacy?

In deze zaak stelt een exploitant van een escortbureau dat een misdaadverslaggever ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Biedt bankgarantie zekerheid voor de onderliggende rechtsverhouding?

Een bankgarantie is een veelvoorkomende financieringsconstructie en strekt tot ...

Lees verder
Sander Schouten

Is schuldenaar rente verschuldigd bij schuldeisersverzuim?

Als de nakoming van een verbintenis wordt verhinderd doordat de schuldeiser geen ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Gebruik appartement strijdig met bestemming volgens splitsingsakte?

In deze zaak stelt de Vereniging van Eigenaren (VvE) van een appartementencomplex ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Battle of forms bij algemene voorwaarden: wat zijn de spelregels?

In internationale handelsgeschillen wordt nogal eens getwist over de vraag welke ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemer schort herstelwerkzaamheden op bij uitblijven betaling

In deze zaak ontstaat onenigheid tussen opdrachtgevers van de bouw van een huis ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Mandaat van de VvE voor onderhoud ook achteraf mogelijk?

In een zaak die recent diende voor de rechtbank Noord-Holland, had een appartementseigenaar ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Ontbinding agentuurovereenkomst door kantonrechter: AMS legt uit!

De wet bepaalt dat elke partij een verzoek tot ontbinding van een agentuurovereenkomst ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Islamitische slager klaagt Staat aan wegens instructies rondom slachting

Kort voor het offerfeest spande een islamitische slagerij vorige maand een kort ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Niet nakomen re-integratieverplichting: ontbinding arbeidsovereenkomst?

Een zieke werkneemster wordt door de bedrijfsarts geschikt geacht om te starten ...

Lees verder
Sander Schouten

Nazi-sympathisant terecht ontslagen als geschiedenisleraar?

Wat een werknemer buiten werktijd doet, gaat een werkgever in principe niets aan. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Reputatieschade school wegens negativiteit op Facebook?

Onlangs werd in een kort geding geoordeeld dat de ouders van een ‘Gülen’-school ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Koopoptie: recht van eerste koop of voorkeursrecht?

In een huurovereenkomst wordt weleens een voorkeursrecht of koopoptie opgenomen. ...

Lees verder
Denise Janssen
Huurrecht

Vervangende machtiging bij weigering medewerking onderhoud?

Een appartementseigenaar moet soms onderhoudswerkzaamheden die door de VVE worden ...

Lees verder
Willem Timmers

Inbreuk handelsnaam: naam heeft geen onderscheidend vermogen

Wanneer is een handelsnaam beschrijvend en wanneer niet? Deze vraag komt dikwijls ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Bestuurder die bestuurstaak niet invult treft ernstig persoonlijk verwijt

In deze zaak stelt een stichting de bestuurder van een vereniging en vennootschap ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Toerekenbare tekortkoming bij overname van bedrijf?

In deze zaak stelt de koper van een bedrijf de verkopende partij aansprakelijk ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief