Marco Guit

Essentialia koopovereenkomst: object en koopprijs

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit vereist wilsovereenstemming ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Verwijtbaar handelen werknemer en ontbinding op e-grond: zo zit het!

Eén van de ontbindingsgronden in het arbeidsrecht waar de meeste jurisprudentie ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurder aansprakelijk ondanks afwezigheid bij sluiten overeenkomst?

In deze zaak worden de bestuurders van een Assurantiebedrijf persoonlijk aansprakelijk ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Schending privacy wegens doorspelen gevoelige informatie?

Enkele jaren terug was er ophef ontstaan toen bekend werd dat een zaaddonor de ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Rechter sanctioneert procespartij voor veelvoud aan stellingen

In een procedure waarin de rechtbank Oost-Brabant deze zomer uitspraak deed, veroordeelde ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Journalist deelt geheime informatie uit telefoongesprek

In deze zaak heeft een journalist een telefoongesprek met een gemeenteraadslid ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Due diligence: leg omvang onderzoek goed vast!

Participaties kopen in buitenlandse vastgoedprojecten of in hardhout plantages: ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wie is opdrachtgever: eenmanszaak of BV?

In het handelsverkeer worden opdrachten niet altijd nauwkeurig schriftelijk vastgelegd. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Beëindigen dienstverband met een zieke werknemer

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte van de werknemer is ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Woning onderverhuren: mag dat nu wel of niet?

Een huurwoning onderverhuren: mag dat nu wel of niet? Volgens de wet mag de onderhuur ...

Lees verder
Sander Schouten

Vervangende machtiging voor aandeelhoudersvergadering

Een aandeelhouder heeft verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Slecht werkgeverschap door ‘slapende’ arbeidsovereenkomst?

In deze zaak houdt de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die arbeidsongeschikt ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Mandelige muur ontbreekt op tekening: fout constructeur?

Een constructeur maakt constructietekeningen ten behoeve van funderingsherstel ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Standplaatswijziging vanwege relatie met collega: AMS legt uit!

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter te Groningen stond de vraag ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Europees Hof: publicatie foto rapper Rex van P. in Parool inbreuk op privacy

Het Europese Hof van de Rechten van de Mens heeft in een recent arrest het oordeel ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Tv-uitzending ‘Dossier huurmoord’ inbreuk op privacy? Gaat persvrijheid voor privacy?

In deze zaak stelt een exploitant van een escortbureau dat een misdaadverslaggever ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Biedt bankgarantie zekerheid voor de onderliggende rechtsverhouding?

Een bankgarantie is een veelvoorkomende financieringsconstructie en strekt tot ...

Lees verder
Sander Schouten

Is schuldenaar rente verschuldigd bij schuldeisersverzuim?

Als de nakoming van een verbintenis wordt verhinderd doordat de schuldeiser geen ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Gebruik appartement strijdig met bestemming volgens splitsingsakte?

In deze zaak stelt de Vereniging van Eigenaren (VvE) van een appartementencomplex ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Battle of forms bij algemene voorwaarden: wat zijn de spelregels?

In internationale handelsgeschillen wordt nogal eens getwist over de vraag welke ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief