3 min lezen

Werkgever aansprakelijk voor de val van werknemer?

NL

In deze zaak valt een werknemer op het werk over een losliggende kabel van een aannemer. Hij meldt zich ziek wegens fysieke klachten. Daarnaast heeft hij materiële schade Schade aan het vermogen van de benadeelde
» Meer over materiële schade
materiële schade
geleden. Is de universiteit aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt het vonnis van de rechtbank.

Werknemer loopt letsel op door losliggende kabelhaspel

De werknemer heeft een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
van twee jaar bij de universiteit. Vlak voor het einde van het dienstverband valt hij op weg naar de garage van het werk over een losliggende kabelhaspel. Hij heeft letsel aan zijn pols en rug en schade aan zijn kleding en telefoon. Na de ziekmelding doet de universiteit intern onderzoek naar de toedracht en omstandigheden van het ongeluk. De universiteit komt tot de conclusie dat de kabel misschien is achtergelaten door een externe uitvoerder. De aannemer weet van niks.

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk

De advocaat van de werknemer stelt de universiteit aansprakelijk voor zijn schade en vordert een vergoeding. De universiteit is volgens hem aansprakelijk, omdat de zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
als werkgever is geschonden (7:658 BW), er sprake is van gebrekkige opstal (6:174 BW), een gebrekkige roerende zaak Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
» Meer over roerende zaak
roerende zaak
(6:173 BW) en er onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is gehandeld (6:162 BW). De universiteit twijfelt aan de gang van zaken rond het ongeluk en het verband tussen het ongeval en de schade.

Rechter toetst aansprakelijkheid werkgever

De rechter stelt dat de universiteit niet aansprakelijk kan zijn op grond van artikel 7:658 BW, omdat de werknemer ambtenaar was en dit artikel niet van toepassing is op overheidspersoneel. Ook is er geen aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
op grond van gebrekkige opstal of gebrekkige roerende zaak omdat de universiteit niet de kabelbeheerder is en ook niet de eigenaar van de kabelhaspel. Ook een beroep op onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
faalt. De kabel is weliswaar op het terrein geweest, maar uit niets blijkt dat de universiteit de kabel op het terrein heeft geplaatst. Ook het nalaten van het waarschuwen voor een gevaarlijke situatie kan de universiteit niet verweten worden, aangezien zij geen weet had van het gevaar.

Juridisch advies over aansprakelijkheid na ongeval op werk

Uit deze uitspraak blijkt dat indien iemand aansprakelijk wordt gesteld voor schade, dit goed en volledig onderbouwd moet worden. Op ambtenaren is andere wetgeving van toepassing en daarnaast de universiteit is geen kabelbeheerder, noch eigenaar van de kabelhaspel. Wellicht dat in deze zaak de aannemer en/of de kabelbeheerder wel aansprakelijk gesteld hadden kunnen worden. AMS Advocaten vist niet graag achter het net en staat u graag bij met juridische kennis.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence