KLM aansprakelijk voor allergische reactie passagier?

Een passagier kreeg een hevige allergische reactie op voedsel in een vliegtuig, terwijl hij luchtvaartmaatschappij KLM van tevoren had ingelicht over zijn allergie. Toen KLM geen aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
erkende legde de passagier een miljoenenclaim bij de KLM neer. Hoe oordeelde de rechter over deze kwestie? AMS advocaat Hein Hoogendoorn licht de zaak toe.

 

 

Passagier allergisch voor noten en schaaldieren

Een in de Verenigde Staten woonachtige Noor vloog met KLM vanuit de Verenigde Staten via Amsterdam naar Ghana. De passagier had het cabinepersoneel voorafgaand aan de vlucht gewaarschuwd dat hij allergisch was voor noten en schaaldieren. Tijdens de vlucht van Amsterdam naar Ghana raakte de passagier als gevolg van een allergische reactie in een anafylactische shock.

KLM aansprakelijk gesteld voor schade

Naar zeggen van de passagier zaten er kennelijk toch noten of schaaldieren in de couscousmaaltijd die hij in het vliegtuig voorgeschoteld had gekregen. Omdat KLM volgens hem niet de nodige maatregelen had genomen om de schade te voorkomen, stelde de passagier KLM aansprakelijk voor zijn schade. De advocaat van de passagier stelde primair aan zijn vordering ten grondslag dat KLM op grond van de vervoersovereenkomst en artikel 17 van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer gesloten te Warschau op 12 oktober 1929 aansprakelijk is voor de door hem als gevolg van de anafylactische shock geleden en te lijden schade.

Artikel 17 van het Verdrag van Warschau

De anafylactische shock zou zijn veroorzaakt doordat KLM de passagier aan boord van het vliegtuig voedsel heeft geserveerd waarvoor hij allergisch is, terwijl de passagier van zijn allergie voor noten en schaaldieren melding had gemaakt. Dit levert een ongeval op in de zin van artikel 17 van het Verdrag van Warschau, waarvoor KLM als vervoerder aansprakelijk is, aldus de passagier. Subsidiair en meer subsidiair achtte de passagier voornoemde handelwijze van KLM en haar personeel onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
in de zin van de artikelen 6:162, 6:170 en 6:171 BW.

Is de shock een ongeval of niet?

Een luchtvaartmaatschappij kan aansprakelijk zijn voor schade  in geval van lichamelijk letsel van een passagier wanneer het ongeval dat het letsel heeft veroorzaakt, heeft plaats gehad aan boord van het vliegtuig. Volgens vaste jurisprudentie die onder het Verdrag van Warschau is gewezen, is een ‘ongeval’ een ‘ unexpected and unusual event or happening that is external to the passenger’. Voor de vraag of KLM aansprakelijk is voor de anafylactische shock van de passagier is daarom doorslaggevend of (de oorzaak van) deze shock als een ‘ongeval’ in deze zin is aan te merken. De rechtsvraag in deze procedure was dus of van een dergelijk ongeval wel sprake is.

‘I am deadly allergic to nuts and shellfish’

De advocaat van de passagier stelde zich op het standpunt dat sprake is van een gebeurtenis die buiten zijn persoon ligt, omdat KLM hem een maaltijd heeft toegediend die producten bevatte waarvoor hij had aangegeven allergisch te zijn. De passagier stelde dat hij niet alleen de stewardess die hem in de business class bediende, maar ook andere leden van de cabinebemanning heeft ingelicht over zijn allergie door te zeggen: “I am deadly allergic to nuts and shellfish”.

Overgebrachte sporen van noten en schaaldieren

Als de lezing van de passagier zou worden gevolgd, dan heeft hij gezegd dat hij “dodelijk allergisch” is voor “noten en schaaldieren”. KLM heeft de ingrediëntenlijst van het couscousgerecht in de procedure overgelegd en daarop stonden geen noten en/of schaaldieren vermeld. Dat maakte dat volgens de rechter de mogelijkheid dan openblijft dat de passagier ook allergisch was voor overgebrachte sporen van noten en/of schaaldieren en voor producten die afgeleiden daarvan bevatten.

Geen nalatigheid aan kant van KLM

Nu de passagier aan de stewardess alleen vertelde dat hij allergisch was voor noten en schaaldieren en die ingrediënten niet in de maaltijd zaten, was het volgens de rechter verder niet aan KLM om daar op door te vragen. Onder deze omstandigheden vond de rechter dat geen sprake was van nalatigheid van KLM. Dat betekent dat de allergische reactie van passagier niet is te kwalificeren als een gebeurtenis die buiten zijn persoon ligt, maar moet worden beschouwd als een louter interne reactie.

Geen zorgvuldigheidsnorm geschonden

De rechtbank oordeelt dus eigenlijk dat de allergie van de passagier voor noten en schaaldieren die tot de shock heeft geleid in beginsel een interne reactie is die, zonder andere bijkomende omstandigheden dus juist niet buiten zijn persoon is gelegen en dus niet ‘external to the passenger’ is. Volgens de rechter was er dus geen sprake van een “ongeval” als bedoeld in het Verdrag. Ook oordeelde de rechtbank dat KLM jegens de passagier geen zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden, zodat de vordering grond van de onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
ook wordt afgewezen.

Advocaat gespecialiseerd in schadevergoeding

Omdat de rechter oordeelde dat KLM niet aansprakelijk is, hoefde de rechter zich vervolgens niet uit te laten over de hoogte van de schade. Mij lijkt een schadevergoeding van meer dan een miljoen euro voor een allergische reactie – hoe ernstig die ook was – rijkelijk veel. Ook al was de rechter van oordeel geweest dat KLM aansprakelijk was, dan nog het niet voor de hand gelegen dat een dergelijk hoog bedrag aan schadevergoeding was toegekend.

Meer in Verbintenissenrecht
Bank in breach of duty of care in the case of excessive lending?
Schending zorgplicht door pensioenadviseur

In een recente zaak spreekt een opdrachtgever haar pensioenadviseur aan omdat deze haar onjuist zou hebben geadviseerd. Haar vordering wordt...

Sluiten