2 min lezen

Algemeen werkloosheidsfonds: compensatie voor werkgevers

NL

Werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid worden ontslagen hebben recht op een transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
. Werkgevers proberen geregeld onder de betaling van de transitievergoeding uit te komen door werknemers wel in dienst te houden, maar geen loon meer door te betalen tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf dat moment vervalt de transitievergoeding namelijk. Dit fenomeen wordt ook wel ”slapende dienstverbanden” genoemd. Het wetsvoorstel voor het algemeen werkloosheidsfonds (Awf) wil dit soort constructies tegen gaan. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht het Awf toe.

Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Ook werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn geweest hebben bij beëindiging van hun dienstverband recht op een transitievergoeding. In de praktijk lijkt dit soms tot ongewenste resultaten voor werkgevers. Deze hebben immers al twee jaar het loon gedurende ziekte doorbetaald.

Slapende dienstverbanden als uitstel voor transitievergoeding

Het voorgaande leidde in de praktijk tot het in stand houden van dienstverbanden van werknemers die meer dan twee jaar ziek waren geweest. Na twee jaar ziekte was de werkgever immers niet langer verplicht het loon door te betalen. Dit leidde op zijn beurt weer tot slapende dienstverbanden, waarbij werknemers wel in dienst waren, maar geen loon kregen doorbetaald. Deze dienstverbanden liepen vervolgens door tot de pensioengerechtigde leeftijd. Op die leeftijd is immers geen transitievergoeding meer verschuldigd aan de werknemer.

Algemeen werkloosheidsfonds: compensatie transitievergoeding

Inmiddels ligt er een wetsvoorstel ter goedkeuring bij de Raad van State waarbij een werkgever wordt gecompenseerd uit het algemeen werkloosheidsfonds (Awf) met betrekking tot de transitievergoeding voor een langdurig zieke werknemer. Dit wetsvoorstel is erop gericht dat de werkgever een beroep kan doen op het Awf als hij een langdurig zieke werknemer wil ontslaan, zonder dat hij de kosten voor een transitievergoeding hoeft te dragen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence