Thomas van Vugt

Rechter: lening aan echtgenoot benadeelt schuldeisers en is daarom nietig

Een overeenkomst is nietig als deze in strijd is met openbare orde of goede zeden. ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

De verjaring van een vonnis en van rente: zo zit het

Een vonnis kan net als een vordering verjaren. Voor de meeste vorderingen geldt ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Krediet opgezegd: kort geding opstarten?

De bank heeft een bijzondere zorgplicht ten opzichte van haar cliënten. In een ...

Lees verder
Sander Schouten

Ontslag statutair bestuurder rechtsgeldig ondanks ontslagverbod

In een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Limburg ging het om een ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Scheurvorming in woning: gebrekkig product of uitvoeringsfout?

In een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage stonden de hoofdaannemer en ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aanvulling koopovereenkomst door rechter naar redelijkheid en billijkheid?

De aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid brengt met zich mee ...

Lees verder
Marco Guit

Voortzetting van een distributieovereenkomst eisen in kort geding

Voor de opzegging van lopende duurovereenkomsten (zoals een distributieovereenkomst) ...

Lees verder
Marco Guit

Mailing aan klantenbestand van een ander: mag dat?

In een recente uitspraak in kort geding gaat de voorzieningenrechter in Gelderland ...

Lees verder
Hidde Reitsma
VvE

Toestemming VvE voor zonnescherm ontbreekt: verwijderen?

Een appartementseigenaar plaatst zonder toestemming van de Vereniging van Eigenaren ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Context en ratio doorslaggevend bij uitleg sociaal plan

In een recente uitspraak over een geschil tussen werknemer en werkgever over een ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Vrijheid van meningsuiting of onrechtmatige aantasting van reputatie?

Een handelaar in accu’s doet op zijn website verslag van een bodemprocedure tussen ...

Lees verder
Sander Schouten

Ambtenaar bij Defensie? Dit zijn je rechten bij reorganisatie

De reorganisatie bij Defensie kent zijn weerga niet. Duizenden banen verdwijnen. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag werknemer via beëindigingsovereenkomst

Ontslag van een werknemer kan worden geregeld op drie verschillende wijzen. De ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Geen contract van overeenkomst? Zware bewijslast!

Erfgenamen van een vastgoedondernemer worden na diens overlijden in een rechtszaak ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Nieuwe versie van de beslagsyllabus gepubliceerd

In een recente blog gingen wij al in op de ‘fluwelen revolutie’ die ...

Lees verder
Marco Guit

Koper wil koop bedrijf ontbinden wegens gebrek: op tijd geklaagd?

Een koper neemt een onderneming over van een andere partij. In de bijlage van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Inbreuk op merk of toegestane productbeschrijving: over de grenzen van merkbescherming

Een merkhouder kan optreden tegen onrechtmatig gebruik van zijn merk door een ...

Lees verder
Marco Guit

Certificaathouders opgepast: nog twee weken voor registratie rechten!

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (‘Flex ...

Lees verder
Sander Schouten

Ambtenaar: check je loonstrook na Prinsjesdag!

De afgelopen jaren hebben grote groepen ambtenaren hun bijdrage aan de kabinetsbezuinigingen ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Rectificatie bij misleidende reclame

De Stichting Loterijverlies heeft onlangs een kort geding aangespannen tegen de ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief