Sander Schouten

Ambtenaar bij Defensie? Dit zijn je rechten bij reorganisatie

De reorganisatie bij Defensie kent zijn weerga niet. Duizenden banen verdwijnen. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag werknemer via beëindigingsovereenkomst

Ontslag van een werknemer kan worden geregeld op drie verschillende wijzen. De ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Geen contract van overeenkomst? Zware bewijslast!

Erfgenamen van een vastgoedondernemer worden na diens overlijden in een rechtszaak ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Nieuwe versie van de beslagsyllabus gepubliceerd

In een recente blog gingen wij al in op de ‘fluwelen revolutie’ die ...

Lees verder
Marco Guit

Koper wil koop bedrijf ontbinden wegens gebrek: op tijd geklaagd?

Een koper neemt een onderneming over van een andere partij. In de bijlage van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Inbreuk op merk of toegestane productbeschrijving: over de grenzen van merkbescherming

Een merkhouder kan optreden tegen onrechtmatig gebruik van zijn merk door een ...

Lees verder
Marco Guit

Certificaathouders opgepast: nog twee weken voor registratie rechten!

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (‘Flex ...

Lees verder
Sander Schouten

Ambtenaar: check je loonstrook na Prinsjesdag!

De afgelopen jaren hebben grote groepen ambtenaren hun bijdrage aan de kabinetsbezuinigingen ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Rectificatie bij misleidende reclame

De Stichting Loterijverlies heeft onlangs een kort geding aangespannen tegen de ...

Lees verder
Sander Schouten

Rang ambtenaar afhankelijk van functiebeschrijving

De rang heeft invloed op het salaris van een ambtenaar. Een ambtenaar die vindt ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Vordering verkopen (cessie): zo werkt het

Net zoals roerende en onroerende zaken kunnen ook vorderingen worden verkocht. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

BV eist vernietiging van eigen besluit: speciale procedure!

In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland was aan de orde dat ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Vierde arbeidsovereenkomst op rij beëindigen door vaststellingsovereenkomst: kan dat?

Op grond van de ketenregeling is het een werkgever niet toegestaan om meer dan ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Eigen aanvraag faillissement: hier moet je op letten

De afgelopen jaren zijn veel bedrijven failliet gegaan door de economische recessie. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Bepaling in huurovereenkomst vernietigen? Let op verjaring!

Net zoals vorderingen kunnen verjaren, kan ook de mogelijkheid je op een vernietigingsgrond ...

Lees verder
Marco Guit

Overeenkomst ontbinden? Eerst ingebrekestelling en verzuim!

De rechtbank Oost-Brabant deed onlangs een interessante uitspraak over de ontbinding ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Klachten over schade na oplevering? Aannemer niet meer aansprakelijk!

Een kernachtige uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden over gebreken aan schilderwerk. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Onenigheid bij de afwikkeling van een erfenis? Laat een vereffenaar benoemen!

De afwikkeling van een nalatenschap is een taak van de erfgenamen. Zij zijn het ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wetsvoorstel: ‘het nieuwe werken’

Kamerleden Van Gent en Van Huijm hebben een wetsvoorstel ingediend tot wijziging ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Stoelendansmethode bij reorganisatie toelaatbaar?

In de huidige economische zware tijden moeten steeds meer ondernemingen reorganiseren ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief