Thomas van Vugt
Huurrecht

Einde huurovereenkomst ondanks onjuiste opzegging?

Recentelijk heeft de rechtbank Arnhem een opmerkelijke uitspraak gedaan in een ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Inschrijving koopovereenkomst beschermt koper

Een koper van een onroerende zaak wordt beschermd indien hij de koopovereenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma
VvE

Kort gebruik appartement niet strijdig met reglement VvE

In recente modelregelmenten van verenigingen van eigenaren (VvE) staat dat de ...

Lees verder
AMS Advocaten
In de media

Veroordelingen in fraude-zaak Bordeaux Advisory (update)

De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Uitstel van executoriale verkoop door onjuiste bekendmaking

De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden besliste onlangs in een uitspraak ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Bank verkoopt woning zonder toestemming: zaakwaarneming?

Bij zaakwaarneming gaat om zaken als het bellen van de glaszetter voor een gesneuvelde ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Klokkenluider bank mocht ontslag nemen en klant informeren

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de arbeidszaak tussen een werknemer ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vordering is verjaard ondanks verzending van sommatiebrieven

Men denkt vaak dat het sturen van aanmaningen terzake een openstaande schuld voldoende ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer meldt zich ziek via WhatsApp

Eén of twee vinkjes naast een WhatsApp-bericht. Het maakt in een rechtszaak nogal ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wat te doen in een deadlock-situatie tussen aandeelhouders

Veel ondernemingen hebben twee aandeelhouders die elk 50% van de aandelen bezitten. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Benoeming deskundige in ROZ-bepalingen in strijd met wet

Onlangs oordeelde de kantonrechter van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch over ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Publicatieverbod van biografie eisen in kort geding

Van de tientallen uitspraken die de Nederlandse rechters wekelijks doen, halen ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Opzegging kredietovereenkomst door bank: schending zorgplicht?

Enige tijd geleden besprak ik een uitspraak waarin de bijzondere zorgplicht van ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Zorg bij geldlening altijd voor een contract en kwitanties

In de dagelijkse praktijk komt het regelmatig voor dat binnen een familie- of ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Verzoek onderhandse verkoop aandelen: aandeelhouders belanghebbenden?

De positie van de aandeelhouder van een BV bij de uitwinning van verpande aandelen ...

Lees verder
Marco Guit

Hoofdelijke aansprakelijkheid of borgtocht?

In een recente uitspraak staat de vraag centraal of een overeenkomst van borgtocht ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Executoriale verkoop woning: schending zorgplicht bank?

Het gebeurt in het huidige economische klimaat steeds vaker dat een bank tot uitwinning ...

Lees verder
Thomas van Vugt

De koopovereenkomst: onderzoeksplicht vs mededelingsplicht

Volgens de rechtbank Amsterdam geldt bij het aangaan van een koopovereenkomst ...

Lees verder
Thomas van Vugt
AMS Advocaten

Enkele publicaties van AMS Advocaten op Z24.nl

AMS advocaat Thomas van Vugt is sinds 2008 als expert verbonden aan business site ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Alcoholisme kan dringende reden voor ontslag opleveren

Recentelijke oordeelde de kantonrechter in Utrecht over een verzoek tot ontbinding ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief