Hidde Reitsma

Besluit AvA tot ontslag bestuurder soms vernietigbaar

De rechtbank Utrecht wees afgelopen week een interessante uitspraak over het ontslag ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Zieke werknemer eist in kort geding doorbetaling van loon

Recentelijk oordeelde de rechtbank Arnhem in kort geding over de eisen ten aanzien ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Makelaar aansprakelijk voor niet betalende huurder

Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam in een uitspraak beslist dat een makelaar ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Tegenstem in VVE kan misbruik van recht opleveren

Binnen VvE’s worden nogal wat burenruzies uitgevochten. In een uitspraak ...

Lees verder
Thomas van Vugt

VOF omzetten in BV: zorg dat verhuurder instemt

Als de rechtspersoonlijkheid van een huurder van bedrijfsruimte verandert, bijvoorbeeld ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

De huur van bedrijfsruimte wijzigen: zo werkt het

De verhuurder van een bedrijfsruimte die de huur wil verhogen zal, als hij er ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Buitenlands vonnis in Nederland ten uitvoer leggen

Soms is het noodzakelijk om een Nederlandse rechter om verlof te vragen een buitenlands ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ruzie tussen aandeelhouders: er valt wat aan te doen

Ruzie tussen aandeelhouders – een aandeelhoudersgeschil – heeft meestal ingrijpende ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Huurder in kort geding ontruimen bij huurachterstand

In deze tijden van economische neergang komt het vaak voor dat een huurder van ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Lekkage: wie is aansprakelijk voor de schade?

Recentelijk oordeelde de rechtbank ’s-Gravenhage over de aansprakelijkheid van ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

Automatische incasso: risico bij faillissement

De Hoge Raad heeft in september 2011 arrest gewezen in een zaak waarbij het er ...

Lees verder
Marco Guit

Bankgarantie niet altijd een garantie

De Rechtbank Amsterdam heeft in een vonnis van 16 mei 2012 geoordeeld dat het ...

Lees verder
Sander Schouten

Faillissement aanvragen: hoe werkt het?

In tijden van slechte economie worden er veel faillissementen aangevraagd. Dit ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Boetes bij (ver)koop van een woning

In de meeste koopcontracten van onroerend goed is bepaalde dat indien één van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoger beroep en verzet tegen een vonnis tot faillietverklaring: korte termijnen!

Indien een persoon of een bedrijf failliet wordt verklaard, kan die persoon of ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Oppassen voor aansprakelijkheid bij beslag leggen

Het is in Nederland nog altijd betrekkelijk makkelijk om voordat een rechter zijn ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Krakers ontruimen: hoe werkt het?

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de vraag wanneer krakers kunnen ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Klachtplicht bij gebrek aan woning: koper moet op tijd klagen

Het komt regelmatig voor dat de koper na aankoop van een woning ontdekt dat er ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Mede-kredietnemer is borg: toestemming echtgenoot vereist

Een vader die ten behoeve van zijn zoon een overeenkomst van geldlening bij een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aandelenoverdracht eisen in kort geding: wanneer kan het?

Advocaten maken ook onderling wel eens een ruzie, zo bleek onlangs uit een uitspraak ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief