Hidde Reitsma
Procesrecht

Meest recente versie beslagsyllabus (augustus 2015)

De rechtspraak heeft onlangs weer een geactualiseerde versie van de beslagsyllabus ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Omzetgarantie in koopovereenkomst: voorkom onduidelijkheid!

Het komt regelmatig voor dat bij een bedrijfsovername in de koopovereenkomst omzetgaranties ...

Lees verder
Sander Schouten

Schuldeiser van het failliete Imtech? Dit kunt u doen

Nadat de banken hadden aangegeven geen nieuwe financiering te zullen verlenen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Misbruik van faillissementsrecht bij pre-pack?

Stille bewindvoering -ook wel pre-pack genoemd- kom je steeds vaker tegen bij ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hof: pandhouder niet te goeder trouw bij vestiging pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen

Het gerechtshof Den Bosch heeft een interessante uitspraak gedaan in een zaak ...

Lees verder
Marco Guit

Doorstarten voor faillissement. Mag dat?

Faillissementen waren in de afgelopen periode schering en inslag. Veel bedrijven ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Rechter maakt rekenfout bij toekenning ontslagvergoeding: wat nu?

Een werknemer die ten onrechte wordt ontslagen kan bij de kantonrechter om een ...

Lees verder
Marco Guit

Verjaring erfgrens, hoe zit het precies?

De erfgrens tussen percelen is vaak aanleiding voor geschillen. Dat De Rijdende ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

‘Een vergissing van de bank in uw voordeel’

Bij correspondentie tussen een particulier en een bank maakt de bank fout in een ...

Lees verder
Marco Guit

Overeenkomst van borgtocht: hoever strekt zorgplicht curator?

Hoever strekt de informatie- en zorgplicht van een curator als die een overeenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Tegenvallend aantal leden overgenomen sportschool: schadevergoeding?

Bij de overname van een onderneming wordt de prijs met name bepaald aan de hand ...

Lees verder
Marco Guit

Waar moeten steunvorderingen aan voldoen?

Als een schuldenaar niet betaalt, kunt u ervoor kiezen om een incassoprocedure ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

WWZ: transitievergoeding en ‘billijke vergoeding’

De regels rondom ontslagvergoedingen zijn recentelijk veranderd. Advocaat arbeidsrecht ...

Lees verder
Sander Schouten

Verrekening in faillissement: mogelijk of niet?

In een recente uitspraak van de Hoge Raad komen de verrekeningsmogelijkheden in ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid achteraf gewekt

Als iemand een overeenkomst sluit namens een ander zonder daarvoor een toereikende ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Mestproducent staakt activiteiten wegens gewijzigde Opiumwet

In een recent kort geding stond de vraag centraal of het een producent in mestproducten ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Wooncorporatie misbruikt meerderheidsstem in VvE

Het komt regelmatig voor dat een woningcorporatie – na splitsing en gedeeltelijke ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Betrokkene bij factuurfraude veroordeeld tot terugbetaling

In een recent vonnis van de rechtbank Amsterdam is een betrokkene bij fraude met ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Stichting Mylan trekt beschermingswal op tegen overname

Vandaag is bekend geworden dat Stichting Preferred Shares Mylan een beschermingswal ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Is de bouwer van een ingestorte silo aansprakelijk voor de schade van de huurder?

Een silo met daarin chemische materialen stort in. De inhoud lekt eruit en de ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief