3 min lezen

Wilde pony smijt meisje tegen muur: eigenaar aansprakelijk voor letsel?

NL

De eigenaar van een dier is in beginsel aansprakelijk voor de schade die dat dier veroorzaakt bij een ander. De schade moet dan wel zijn aangericht door een eigen activiteit van het dier. Maar wanneer is hiervan sprake? Advocaat verbintenissenrecht Sander Schouten, die veel zaken behandelt over onrechtmatige daad, bespreekt een interessante uitspraak van de rechtbank Gelderland over een ongeluk met een oncontroleerbare pony.

 

Letsel: botbreuken en blijvend beenlengteverschil

Een paardrij-lerares gaat met haar nichtje naar een paardenfokker om een pony te kopen. Ter beoordeling van de kopen pony’s vroeg de tante aan haar nichtje of zij het leuk vond een proefrit te maken. Het nichtje is zelf kampioen dressuur pony rijden geweest en kan dus goed paardrijden. Tijdens de rit begint het beest te galopperen en werpt het meisje in een onverwachte beweging van de rug. Het meisje valt en loopt ernstig letsel op, waaronder botbreuken. Het letsel is niet blijvend behalve een beenlengteverschil van 2 cm. Hiervoor zal zij altijd aparte schoenen moeten dragen.

Aansprakelijkheid bezitter dier: wat zegt de wet?

De aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
voor een dier is geregeld in artikel 6:179 BW. Dit artikel houdt een dierenbezitter aansprakelijk voor door het dier aangerichte schade, onder toepassing van een ‘tenzij’ clausule:

Art. 6:179 BW: De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Het tweede deel van het artikel brengt tot uitdrukking dat als de eigenaar de schade willens en wetens heeft veroorzaakt, maar zelf op grond van onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
niet aansprakelijk zou zijn (bijvoorbeeld bij de afweer van een aanval). Als de schade niet het gevolg zou zijn geweest van een onberekenbare gedraging van het dier, maar van een gedraging die werd toegelaten door de bezitter die het dier onder controle had, is slechts relevant of de bezitter aansprakelijk zou zijn geweest op grond van onrechtmatige daad. Is dat niet het geval, dan is er ook geen sprake van risico-aansprakelijkheid voor het dier.

Benadeelde eist schadevergoeding in procedure

Zij dagvaardt de paardenfokker en stelt hem aansprakelijk voor haar schade op grond van de risicoaansprakelijkheid De aansprakelijkheid voor de schade die door een ander wordt veroorzaakt zonder dat de aangesprokenen zelf enig verwijt treft.
» Meer over risicoaansprakelijkheid
risicoaansprakelijkheid
betreffende dieren. De paardenfokker stelt dat het meisje de pony heeft laten schrikken door ‘te veel been te geven’, De pony zou hierdoor harder zijn gaan draven en toen heeft het meisje, in strijd met instructies, de handen te hoog en de teugels te strak gehouden waardoor de pony nog harder ging. Het gedrag van het meisje zelf heeft volgens de paardenfokker ertoe geleid dat ze gevallen is. Niet de eigen energie van het paard zelf.

Rechter: eigen energie pony oorzaak oncontroleerbare beweging

De rechter, die zich duidelijk uitgebreid heeft laten voorlichten over de ins en outs van het paardrijden, ziet dit anders. De meest waarschijnlijke oorzaak van het ongeval is volgens hem gelegen in de combinatie van “het geven van de beenhulpen om van hand te veranderen met mogelijk iets hoog gehouden handen, en de reactie hierop van de nog jonge pony die zich niet meer liet corrigeren.”  Het is aannemelijk dat het sneller draven van de pony bij het meisje als reactie een “steviger zit” heeft gegeven waardoor de pony extra is gaan galopperen. Hiermee heeft zich het risico verwezenlijkt dat in de eigen energie van de pony schuilt en het onberekenbare element dat daarin is gelegen. Het ongeluk is niet te wijten aan handelingen van het meisje maar aan het oncontroleerbare gedrag van de pony. Hiervoor is de eigenaar aansprakelijk.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence