Marco Guit

Ontslag jurylid paardensport wegens onsportief gedrag terecht?

Een jurylid laat zich diffamerend uit over een collega-jurylid. De KNHS (paardensportbond) ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Melden overspel verplicht bij aangaan lening met partner

Een overeenkomst kan worden vernietigd als deze door dwaling of bedrog tot stand Een overeenkomst kan worden vernietigd als deze door dwaling of bedrog tot stand is gekomen. Als je bij het sluiten van een belangrijke overeenkomst met je partner een buitenechtelijk affaire achterhoudt, kan er juridisch gezien sprake zijn van dwaling. Maar partners zijn niet verplicht elkaar altijd alles te vertellen. De scheidslijn is vaag en hangt steeds af van de situatie. Het hof deed onlangs uitspraak in een tragisch geval van blinde verliefdheid. Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt bespreekt de zaak.

...
Lees verder
Hidde Reitsma

Impasse AVA over deelname aandelenemissie: enqueteprocedure?

De Ondernemingskamer kan een impasse in een bestuur en/of AVA van een vennootschap ...

Lees verder
Sander Schouten

Wilde pony smijt meisje tegen muur: eigenaar aansprakelijk voor letsel?

De eigenaar van een dier is in beginsel aansprakelijk voor de schade die dat dier ...

Lees verder
Sander Schouten

Ontslagvergoeding bestuurder zorginstelling onzedelijk?

In een recente uitspraak diende een voormalig bestuurder van een inmiddels failliete ...

Lees verder
AMS Advocaten
Bouwrecht

Waarschuwingsplicht van onderaannemer bij verzakking woning?

Dat een aannemer een plicht heeft om een niet-deskundige opdrachtgever te waarschuwen ...

Lees verder
Thomas van Vugt
VvE

Afwijken Modelreglement? Goed vastleggen in splitsingsakte!

Het uitgangspunt bij een VVE is dat iedere appartementseigenaar meedraagt in de ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemer zonder ingebrekestelling in verzuim

Bij onenigheid over de oplevering kan de opdrachtgever van een aannemer (los van ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Schorsing van tenuitvoerlegging vonnis: wanneer kan het?

Een vonnis wordt in de regel uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit houdt in ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Hof: onterecht beroep op retentierecht is onrechtmatig!

Onlangs heeft het hof een interessante uitspraak gedaan over aansprakelijkheid ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Vergoeden positief contractsbelang na ontbinding overeenkomst: AMS legt uit!

Bij wanprestatie van een schuldenaar kan een schuldeiser in beginsel overgaan ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Faillissement en hoofdelijkheid in bouwrecht: AMS legt uit!

Bouwprojecten kunnen lange tijd duren. Soms wel jaren. Het komt dan ook regelmatig ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag wegens aanhoudend negatief gedrag op werkvloer?

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst ontbinden als er sprake is van een verstoorde ...

Lees verder
Marco Guit

Informatie delen met derde: schending geheimhoudingsovereenkomst?

Bij onderhandelingen over de verkoop van een onderneming is het redelijk dat een ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Rectificatie wegens onterechte beschuldiging van piraterij?

Een producent en een distributeur van medische hulpmiddelen raken in een zakelijk ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkneemster scheldt klant verrot: rechter kent ontslagvergoeding toe

Een werkneemster die een klant afpoeierde met de woorden: “je moet je bek dichthouden ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Exclusiviteit overeenkomen in franchiseovereenkomst erg belangrijk!

Een gebruikelijk onderdeel van een franchiseovereenkomst is de afnameverplichting ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Bemiddelingskosten makelaar terugeisen voor een vast bedrag

Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad kunnen huurders die in de afgelopen vijf ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Vordering tot medewerking vrijgeven depot: hoe werkt het?

Bij de koop van een onroerend goed wordt de koopprijs meestal via de derdenrekening ...

Lees verder
Sander Schouten

Restitutierisico gewichtige reden voor opzeggen krediet?

Aan een kredietfaciliteit bij een bank zijn vaak strikte voorwaarde verbonden. ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief