Thomas van Vugt
Incasso

Schuld kwijtgescholden namens een derde, kan dat?

Onlangs blogde ik over een zaak waarbij de gemeente Dronten partij was en achteraf ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Nieuw arbeidsrecht: werkgever moet noodzaak concurrentiebeding onderbouwen

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 zijn diverse arbeidsrechtelijke ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Impasse in bestuur doorbreken? Enquêteprocedure biedt uitkomst!

Een verschil van inzicht in het bestuur van een onderneming kan door een stemming ...

Lees verder
Sander Schouten

Vermenging van roerende zaken: wat gebeurt er met een pandrecht?

In principe zijn alle roerende zaken vatbaar voor verpanding. Een mooie sportauto, ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Ahold vecht in kort geding opening Dirk van den Broek winkel aan

In een recent kort geding eiste Ahold dat het haar verhuurder zou worden verboden ...

Lees verder
Marco Guit

Aansprakelijkheid van bestuurder versus aandeelhouder: zo zit het!

Een bestuurder die tevens alle aandelen van een vennootschap bezit, heeft in het ...

Lees verder
Onno Hennis

Bestuurders, betaal tijdig de pensioenpremies!

Veel bestuurders weten het niet, maar als het bedrijf nalaat de pensioenbijdragen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Levering van aandelen vorderen in kort geding: zo gedaan(?)!

De twee aandeelhouders van een BV komen overeen dat aandeelhouder A (verkoper) ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Gedagvaard, wat te doen?

Als een partij een (geld)vordering heeft op een ander, maar die ander weigert ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer mailt werkbestand naar privé e-mail: onrechtmatig?

In een recente procedure werd een werknemer voor de rechter gesleept door zijn ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Loon vorderen over reistijd van huis naar werk: kan dat?

Komt een buschauffeur een vergoeding toe over de reistijd die hij kwijt is van ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Schorsing uitvoer verstekvonnis: hoe werkt het?

Aan de hand van een executiegeschil bij de voorzieningenrechter kan de tenuitvoerlegging ...

Lees verder
Sander Schouten

Vernieuwde uitkoopprocedure: hoe het nu werkt

Onlangs heeft de Ondernemingskamer een belangwekkende uitspraak gedaan over de ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

Onrechtmatig bodembeslag door de belastingdienst? Eis schadevergoeding!

Bij een bodembeslag door de Belastingdienst wordt beslag gelegd op alle roerende ...

Lees verder
Marco Guit

Bestuurder aansprakelijk bij betalingsonwil

Als de bestuurder van een rechtspersoon (meestal een B.V. of N.V.) een overeenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Verrekening van vordering met failliete debiteur? Wees alert!

Een crediteur doet er verstandig aan overeenkomsten en afspraken die hij maakt ...

Lees verder
Willem Timmers

Invoering auteurscontractenrecht per 1 juli 2015 

Het heeft een jarenlang voortraject gehad: het nieuwe auteurscontractenrecht dat ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Nieuwe regels voor tenuitvoerlegging buitenlands vonnis

Tot 10 januari 2015 was voor tenuitvoerlegging van een vonnis uit een andere EU-lidstaat ...

Lees verder
Sander Schouten

De stappen die leiden naar fusies en overnames

In deze bijdrage zullen de verschillende stappen van het proces dat moet leiden ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Conservatoir beslag opgeheven wegens schenden informatieplicht!

Onlangs bespraken we in dit blog de nieuwe Beslagsyllabus, een publicatie van ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief