Thomas van Vugt
VvE

Afwijken Modelreglement? Goed vastleggen in splitsingsakte!

Het uitgangspunt bij een VVE is dat iedere appartementseigenaar meedraagt in de ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemer zonder ingebrekestelling in verzuim

Bij onenigheid over de oplevering kan de opdrachtgever van een aannemer (los van ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Schorsing van tenuitvoerlegging vonnis: wanneer kan het?

Een vonnis wordt in de regel uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit houdt in ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Hof: onterecht beroep op retentierecht is onrechtmatig!

Onlangs heeft het hof een interessante uitspraak gedaan over aansprakelijkheid ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Vergoeden positief contractsbelang na ontbinding overeenkomst: AMS legt uit!

Bij wanprestatie van een schuldenaar kan een schuldeiser in beginsel overgaan ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Faillissement en hoofdelijkheid in bouwrecht: AMS legt uit!

Bouwprojecten kunnen lange tijd duren. Soms wel jaren. Het komt dan ook regelmatig ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag wegens aanhoudend negatief gedrag op werkvloer?

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst ontbinden als er sprake is van een verstoorde ...

Lees verder
Marco Guit

Informatie delen met derde: schending geheimhoudingsovereenkomst?

Bij onderhandelingen over de verkoop van een onderneming is het redelijk dat een ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Rectificatie wegens onterechte beschuldiging van piraterij?

Een producent en een distributeur van medische hulpmiddelen raken in een zakelijk ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkneemster scheldt klant verrot: rechter kent ontslagvergoeding toe

Een werkneemster die een klant afpoeierde met de woorden: “je moet je bek dichthouden ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Exclusiviteit overeenkomen in franchiseovereenkomst erg belangrijk!

Een gebruikelijk onderdeel van een franchiseovereenkomst is de afnameverplichting ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Bemiddelingskosten makelaar terugeisen voor een vast bedrag

Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad kunnen huurders die in de afgelopen vijf ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Vordering tot medewerking vrijgeven depot: hoe werkt het?

Bij de koop van een onroerend goed wordt de koopprijs meestal via de derdenrekening ...

Lees verder
Sander Schouten

Restitutierisico gewichtige reden voor opzeggen krediet?

Aan een kredietfaciliteit bij een bank zijn vaak strikte voorwaarde verbonden. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Concurrent kopieert product, wat kan de ontwerper doen? Advocaat IE over auteursrecht en modellenrecht

Het is de nachtmerrie van iedere ontwerper. Je ontwerpt een product met een kenmerkende ...

Lees verder
Marco Guit

Afbreken onderhandelingen in strijd met letter of intent?

Vastgoedbedrijf De Key heeft met vastgoedonderneming Nitsba onderhandeld over ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid voor niet formeel en statutair bestuurders

De volgende situatie doet zich vaker voor: een derde, die geen bestuurder is, ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

RBS bank eist lijfsdwang voor stalkende ‘whistleblower’

Het executiemiddel lijfsdwang (gijzeling) is er om druk uit te oefenen op een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ontbinding overeenkomst bij wanprestatie: verzuim vereist!

Het is een algemeen verschijnsel bij de overeenkomst van opdracht: een opdrachtnemer ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Bezit bij bevrijdende verjaring: hoe zit het?

Iemand die heel lang een zaak bezit zonder dat hij rechthebbende is, kan door ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief