Thomas van Vugt
Huurrecht

Huurder in kort geding ontruimen bij huurachterstand

In deze tijden van economische neergang komt het vaak voor dat een huurder van ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Lekkage: wie is aansprakelijk voor de schade?

Recentelijk oordeelde de rechtbank ’s-Gravenhage over de aansprakelijkheid van ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

Automatische incasso: risico bij faillissement

De Hoge Raad heeft in september 2011 arrest gewezen in een zaak waarbij het er ...

Lees verder
Marco Guit

Bankgarantie niet altijd een garantie

De Rechtbank Amsterdam heeft in een vonnis van 16 mei 2012 geoordeeld dat het ...

Lees verder
Sander Schouten

Faillissement aanvragen: hoe werkt het?

In tijden van slechte economie worden er veel faillissementen aangevraagd. Dit ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Boetes bij (ver)koop van een woning

In de meeste koopcontracten van onroerend goed is bepaalde dat indien één van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoger beroep en verzet tegen een vonnis tot faillietverklaring: korte termijnen!

Indien een persoon of een bedrijf failliet wordt verklaard, kan die persoon of ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Oppassen voor aansprakelijkheid bij beslag leggen

Het is in Nederland nog altijd betrekkelijk makkelijk om voordat een rechter zijn ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Krakers ontruimen: hoe werkt het?

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de vraag wanneer krakers kunnen ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Klachtplicht bij gebrek aan woning: koper moet op tijd klagen

Het komt regelmatig voor dat de koper na aankoop van een woning ontdekt dat er ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Mede-kredietnemer is borg: toestemming echtgenoot vereist

Een vader die ten behoeve van zijn zoon een overeenkomst van geldlening bij een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aandelenoverdracht eisen in kort geding: wanneer kan het?

Advocaten maken ook onderling wel eens een ruzie, zo bleek onlangs uit een uitspraak ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Earn-out bij overname bedrijf: goed vastleggen!

Bij bedrijfsovername is het niet ongebruikelijk dat de verkoper een deel van de ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Wanneer matigt de rechter een contractuele boete?

In bijna iedere koopovereenkomst met betrekking tot een woning staat een boetebepaling ...

Lees verder
Sander Schouten

Hoge Raad: duurovereenkomst opzeggen kan in principe altijd

De Hoge Raad heeft in een zaak die rechtsvoorgangers van Eneco tegen een gemeente ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Een overnamecontract opstellen: altijd maatwerk!

Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Hoe de ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Een vonnis herroepen: wanneer kan het?

In een recent arrest van het gerechtshof Arnhem is nog eens uiteengezet aan welke ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Incassowet 2012: algemene voorwaarden wijzigen

Door de invoering van de Incassowet zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden ...

Lees verder
Marco Guit

Rangorde schuldeisers bij faillissement: wie gaat er voor?

Schuldeisers van een failliet kunnen hun vordering indienen bij de curator. De ...

Lees verder
Marco Guit

Vernietiging borg wegens niet meetekenen echtgenote

Recentelijk heeft de rechtbank Haarlem een uitspraak gedaan in een procedure over ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief