Hidde Reitsma

Earn-out bij overname bedrijf: goed vastleggen!

Bij bedrijfsovername is het niet ongebruikelijk dat de verkoper een deel van de ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Wanneer matigt de rechter een contractuele boete?

In bijna iedere koopovereenkomst met betrekking tot een woning staat een boetebepaling ...

Lees verder
Sander Schouten

Hoge Raad: duurovereenkomst opzeggen kan in principe altijd

De Hoge Raad heeft in een zaak die rechtsvoorgangers van Eneco tegen een gemeente ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Een overnamecontract opstellen: altijd maatwerk!

Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Hoe de ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Een vonnis herroepen: wanneer kan het?

In een recent arrest van het gerechtshof Arnhem is nog eens uiteengezet aan welke ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Incassowet 2012: algemene voorwaarden wijzigen

Door de invoering van de Incassowet zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden ...

Lees verder
Marco Guit

Rangorde schuldeisers bij faillissement: wie gaat er voor?

Schuldeisers van een failliet kunnen hun vordering indienen bij de curator. De ...

Lees verder
Marco Guit

Vernietiging borg wegens niet meetekenen echtgenote

Recentelijk heeft de rechtbank Haarlem een uitspraak gedaan in een procedure over ...

Lees verder
Sander Schouten

Geheimhoudingsovereenkomst opstellen: zo werkt het

In verschillende situaties kan het verstandig zijn om geheimhouding met een contractspartij ...

Lees verder
Thomas van Vugt

AMS: vastgoed advocaten in Amsterdam

AMS Advocaten in Amsterdam is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Onze advocaat ...

Lees verder
Marcus Wester

Recht op vergoeding bij vertraging vlucht: zo zit het!

Sinds het Sturgeon-arrest van het Hof van Justitie uit 2009 hebben passagiers ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Beslagleggen in Nederland: makkelijk?

Nederland staat van oudsher bekend als een land waarin het buitengewoon makkelijk ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Omzetting van een VOF naar flex-BV

Nu op 1 oktober 2012 de flex B.V. in werking treedt, en daarbij de kapitaaleis ...

Lees verder
Hidde Reitsma
In de media

Aannemer failliet, wat nu? Advocaat bouwrecht legt uit

In dagblad Metro staat vandaag een interview met AMS advocaat Thomas van Vugt ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Incassowet 2012: dit verandert er

In de Incassowet 2012 is een regeling opgenomen voor de vergoeding van buitengerechtelijke ...

Lees verder
Marco Guit

Aansprakelijkheid notaris bij opstellen overeenkomst

De rechtbank Almelo heeft zich in een kort geding uitgelaten over de vraag of ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad: vordering van curator op bestuurder verjaard

Op 4 mei jl. wees de Hoge Raad een interessant arrest over bestuurdersaansprakelijkheid, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Toegang tot Ondernemingskamer ingeperkt

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de toegang voor aandeelhouders ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wetsvoorstel Flex-BV treedt in werking op 1 oktober 2012

De Eerste Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel voor de invoering van de Flex-BV ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Geen vergoeding overwerk voor oproepkracht

In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof Leeuwarden een vordering van een ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief