Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Opgelegde gevangenisstraf werknemer leidt tot verstoorde arbeidsverhouding

Wat gebeurt er met een arbeidsovereenkomst als een werknemer wordt veroordeeld ...

Lees verder
Willem Timmers

Auteursrecht op de handvatten van zwepen en spankingsinstrumenten

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs een oordeel geveld in een juridisch wapenstrijd ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Meer dan 10.000 Uber-taxichauffeurs zijn werknemers

De discussie die de laatste jaren steeds vaker wordt gevoerd is of het businessmodel ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Tussentijds opzegbeding in vaststellingsovereenkomst leidt tot WW-uitkering

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe van rechtswege. ...

Lees verder
Onno Hennis

Ondanks formele gebreken in besluitvorming blijft ontslag van bestuurder overeind

Uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag blijkt dat een besluit dat tot stand ...

Lees verder
Onno Hennis

Welke verplichtingen gelden voor stichtingen vanaf 27 september 2021 voor het UBO-register?

Op 27 september 2021 treedt het UBO-register in werking. En hoewel een stichting ...

Lees verder
Onno Hennis

Sinds 1 juli ruimere mogelijkheden om een stichtingsbestuurder te laten ontslaan door de rechter

Bij wanbestuur bij een stichting was het tot voor kort relatief moeilijk om een ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Vaststellingsovereenkomst houdt ondanks onjuiste voorstelling van zaken stand

Hoewel een van de partijen bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst uitging ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Geschonden garantie bij overname van een bedrijf? Klaag op tijd!

In een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant heeft de rechter zich uitgelaten ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Schending scholingsplicht en herplaatsingsverplichting leidt tot herstel arbeidsovereenkomst

Een redelijke ontslaggrond kan zijn dat de functie van een werknemer komt te vervallen ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Bestuurder van VvE is aansprakelijk voor veroorzaken financiële puinhoop

Een bestuurder die een financieel wanbeleid voert, kan een VvE duur komen te staan. ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Hoestende en proestende werknemer die op het werk verschijnt terecht ontslagen

Vrijwel alle bedrijven in Nederland hanteren inmiddels een coronaprotocol in overeenstemming ...

Lees verder
Onno Hennis

Aftreden van raad van toezicht leidt tot catch-22 bij stichting. Hoe lost men dat op?

Het is gebruikelijk dat er bij een stichting naast het bestuur een raad van toezicht ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Geen vorderingsrecht ter zake van gebrek bij te laat klagen

In incassogeschillen tussen aannemers en onderaannemers worden regelmatig vorderingen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
VvE

Kantonrechter verleent vervangende machtiging tot wijziging splitsingsakte

In een recente uitspraak in een zaak die werd behandeld voor de rechtbank Noord-Holland, ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Onterecht ontslag na 39 jaar dienstverband leidt tot ruim half miljoen aan vergoeding

Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan ervoor zorgen dat een werkgever ...

Lees verder
Onno Hennis

Uitkoop van minderheidsaandeelhouders: hoe wordt de uitkoopprijs bepaald?

Uit een uitspraak van de Ondernemingskamer blijkt goed dat bij een uitkoopprocedure ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Kan de werknemer een gesloten beëindigingsovereenkomst aantasten?

De meest voorkomende wijze waarop een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd is de ...

Lees verder
Onno Hennis

Uitkoop van minderheidsaandeelhouder: hoe gaat dat in zijn werk?

De Nederlandse wet biedt in verschillende situaties de mogelijkheid voor aandeelhouders ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Leidt een intentieverklaring tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt weleens de intentie opgenomen ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief