Marco Guit
Bouwrecht

Aannemer aansprakelijk voor gebrek verkocht huis

Een interessante uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de gebrekenregeling ...

Lees verder
Willem Timmers

Kort geding: sfeerlichthouders Hema geen slaafse nabootsing

De slogan is: “Echt Hema”. Maar in een recent kort geding was dat ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Retentierecht: feitelijke macht over de zaak vereist

Voor een geslaagd beroep op een retentierecht moet de zaak waarop het retentierecht ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Retentierecht op een hond, kan dat?

Recentelijk oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel in ...

Lees verder
Sander Schouten

De terugkeergarantie van een ambtenaar: goed formuleren!

Als een ambtenaar kiest voor het ondernemerschap en een eigen bedrijf start, is ...

Lees verder
Marco Guit

Uitleg overeenkomst met entire agreement clausule niet beperkt tot letterlijke tekst

Bij de uitleg van een overeenkomst, zal de rechter niet alleen naar de letterlijke ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schelden op de werkvloer komt werkgever duur te staan

In een recente uitspraak oordeelde de kantonrechter in Amsterdam over een ontbindingsverzoek ...

Lees verder
Sander Schouten

Inzage bewijsstukken: “fishing expedition” niet toegestaan door rechter

Een procespartij kan voorafgaand aan of gedurende een procedure inzage vorderen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Cessie en retrocessie van vorderingen: wat houdt dat in?

Wanneer je werk verricht voor een klant maar die betaalt zijn rekening niet, dan ...

Lees verder
Willem Timmers

Kort geding: privacybescherming ING gaat voor belangen Brein

In het kader van haar taak om op te treden tegen auteursrechtinbreuken wilde Stichting ...

Lees verder
Marco Guit

Makelaar niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens in verkoopbrochure

Een makelaar die onjuiste oppervlaktegegevens had medegedeeld aan de koper van ...

Lees verder
Hidde Reitsma
VvE

Voorzitter VVE mocht gemachtigde laten verwijderen uit vergadering

Binnen verenigingen van eigenaars (VVE’s) komt het niet zelden voor dat ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Vertrekpremie is geen beloning voor dienstjaren, maar compensatie inkomensverlies

Een man die ruim 40 jaar (eerst voltijds, dan deeltijds) bij een bedrijf werkt ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Uitsluiten garantie ontslaat verkoper niet van mededelingsplicht

Op de koper die een tweedehands auto kocht onder de expliciete voorwaarde dat ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Rechter stopt executieverkoop ondanks achterstand hypotheek

Een bank die een woning wilde veilen vanwege een hypotheekachterstand maakt misbruik ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Kort geding: klachten op Facebook en internet verwijderen

Moederliefde gaat ver. Soms iets te ver, zo vond de Voorzieningenrechter in een ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Geen koopovereenkomst ondanks wilsovereenstemming over de prijs

Tot welk moment mag je de onderhandelingen over de koop van een onroerend goed ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurdersaansprakelijkheid: een overzicht van de recente rechtspraak

De laatste tijd zijn er op dit blog een aantal uitspraken behandeld waarin de ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Verhuur van onderneming en goodwill: hoe zit het?

Een huurder huurt een operationele sportschool. Kan deze huurder na beëindiging ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Selectieve betaling crediteuren niet altijd onrechtmatig

In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Leeuwarden dat selectieve betaling ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief