Sander Schouten

Herplaatsingsonderzoek ambtenaar Defensie onvoldoende voor ontslag

Als de Minister van Defensie een ambtenaar wil ontslaan na langdurige ziekte, ...

Lees verder
Marco Guit

Winstreservering KLM strijdig met zorgplicht ten aanzien van minderheidsaandeelhouder?

Na de rechtbank en het hof heeft nu ook de Hoge Raad zich gebogen over de vordering ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Man dwingt zijn ex-vrouw via de rechter tot levering van de verkochte woning

Het kan gebeuren dat je naar de rechter moet om medewerking aan de levering van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Good leaver of bad leaver: wat maakt het uit?

Een werknemer mag in principe altijd zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Beslag op een onverdeelde nalatenschap: kan dat?

Een opvallend zaak over het beslagrecht. Twee erfgenamen vorderen opheffing van ...

Lees verder
Thomas van Vugt

De regels waaraan een privé detective zich moet houden

De wet bepaalt dat de alimentatieplicht automatisch eindigt op het moment dat ...

Lees verder
Marco Guit

Koop van onderneming: non-conformiteit bij waardeloze goodwill?

Als je een nieuwe boot koopt en die zinkt bij het te water gaan, dan voldoet deze ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Kwetsende posts op fora: digitale borrelpraat of onrechtmatige daad?

Dat discussies op internetfora vaak ongenuanceerd en soms ronduit beledigend van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Auteursrecht op de Endstra-tapes? Alle uitspraken op een rij

Aan de langslepende reeks rechtszaken tussen de erven Endstra en uitgeverij Nieuw ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemer opgelet: check financiële positie opdrachtgever vóór verlaten bouwplaats

Een aannemer heeft een fundering aangelegd voor de bouw van een woning. Na de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Concurrentiebeding: laat de tekst controleren door een advocaat

Een aparte uitspraak in een rechtszaak van een werkgever tegen een ex-werknemer ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ondernemingskamer: ontslag bestuurder grond voor enquêteprocedure?

De ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam krijgt regelmatig verzoeken ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Uitleg van een overeenkomst: ook gedragingen ná het sluiten zijn van belang

In 2012 oordeelde de Hoge Raad over de vaststelling van de inhoud en de reikwijdte ...

Lees verder
Sander Schouten

Samenwerkingsovereenkomst vernietigen wegens dwaling: wanneer kan dat?

Kon de kindertandarts zijn samenwerkingsovereenkomst met een kinderkliniek tussentijds ...

Lees verder
Marco Guit

Ex-bestuurder aansprakelijk voor boedeltekort failliete onderneming wegens fraude?

Een bestuurder pleegt fraude en vervolgens gaat zijn onderneming failliet. Kan ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Krediet opgezegd door bank zonder waarschuwing: mag dat?

Een opmerkelijke uitspraak van de kantonrechter in een zaak tussen een bank en ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Incasso door een advocaat tegen scherp incassotarief: het kan!

Jaarlijks schijven we in Nederland ruim € 10 miljard (!) aan onbetaalde rekeningen ...

Lees verder
Sander Schouten

Plichtsverzuim ambtenaar: waarschuwing, bezwaar en beroep

Een ambtenaar die zijn verplichtingen niet nakomt, maakt zich schuldig aan plichtsverzuim, ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Baas uitgescholden voor “dik varken”: ontslag op staande voet terecht?

In een recente uitspraak van het hof was de vraag aan de orde of de werknemer ...

Lees verder
Marco Guit

Minderheidsaandeelhouder? Meer rechten dan je denkt!

Een interessante uitspraak over de bijzondere zorgplicht dat een bedrijf heeft ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief