Rang ambtenaar afhankelijk van functiebeschrijving

De rang heeft invloed op het salaris van een ambtenaar. Een ambtenaar die vindt dat zijn rang te laag is ingeschaald kan verzoeken om toekenning van een hogere rang. Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten legt aan de hand van een recente uitspraak uit, wat bepalend is voor de toekenning van een hogere rang.

 

 

 

Functiebeschrijving ambtenaar

Een ambtenaar die als Hoofd Bureau Materieellogistiek (HBM) in dienst bij het Ministerie van Defensie (‘het Ministerie’) in District West van de Koninklijke Marcechaussee, heeft de rang van adjudant onderofficier. Hij verzocht zijn werkgever hem de (hogere) rang van luitenant toe te kennen. Een collega van hem die volgens hem in District Schiphol precies hetzelfde werk doet, heeft deze (hogere) rang. De functiebeschrijvingen van beide heren zouden ook gelijk zijn. Het Ministerie wijst het verzoek af. De advocaat van de ambtenaar gaat in bezwaar.

Ambtenaar gaat in bezwaar bij het Ministerie

Als een ambtenaar het niet eens is met het besluit kan hij in bezwaar gaan. Direct naar de rechter stappen mag niet. Bezwaar is het voorportaal van de bestuursrechter. Bezwaar moet binnen 6 weken worden aangetekend bij de instantie die het  besluit genomen heeft. Soms moet het bezwaar worden ingediend bij een bezwaarschriftencommissie die de bevoegde instantie advies geeft over de afhandeling van het bezwaar. Vaak staat onderaan het besluit bij wie het bezwaar moet worden ingediend. In dit geval moest de ambtenaar zijn bezwaar indienen bij het Ministerie. Het Ministerie moest het besluit volledig opnieuw beoordelen. Eventuele fouten kunnen zo worden hersteld.

Ambtenaar gaat in beroep bij rechtbank

Het Ministerie verklaarde het bezwaar ongegrond. De advocaat van de ambtenaar gaat vervolgens in beroep bij de rechtbank en stelt dat hij voor de functie van HBM in het district Schiphol precies dezelfde functieomschrijving gebruikt wordt. Het Ministerie zou geen goede verklaring hebben gegeven voor het verschil in rang. De rechter gaat er  in mee en oordeelt dat het beroep van de ambtenaar gegrond is.

Ambtenaar en hoger beroep: centrale raad van beroep

Het Ministerie gaat in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
bij  (‘CRvB’, de hoogste rechtsprekende instantie in het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
). De CRvB onderzoekt de functiebeschrijvingen van de ambtenaren die de functie van HBM in beide districten uitoefenen en oordeelde dat deze op wezenlijke punten van elkaar verschillen. De HBM in Schiphol moet ook zelfstandig contracten opstellen en uitvoeren met commerciële partijen. Een taak die de HBM in District West niet heeft. Opvallend is dat de CRvB ook de grootte van het district van belang acht. De CRvB overwoog namelijk dat district West een ‘gewoon’ district is en district Schiphol groot is qua aantal werknemers.

More in Ambtenarenrecht
Advocaat Amsterdam
Herplaatsingsonderzoek ambtenaar Defensie onvoldoende voor ontslag

Als de Minister van Defensie een ambtenaar wil ontslaan na langdurige ziekte, kan dat alleen als de minister uitvoerig onderzocht...

Close