Nieuwe versie van de beslagsyllabus gepubliceerd

Beslagleggen in Nederland is lange tijd zeer gemakkelijk geweest. De laatste jaren is de rechterlijke toets op een verzoek om beslag te mogen leggen echter steeds strenger geworden. Hiervoor heeft echter geen wetswijziging plaatsgevonden, maar zijn de beslagrechters de regels strenger gaan toepassen. Zo is in het Nederlandse conservatoire beslagrecht een ‘fluwelen revolutie’ doorgevoerd. De richtlijnen die de beslagrechters hanteren liggen vast in de beslagsyllabus, waarvan onlangs weer een nieuwe versie werd gepubliceerd.

Conservatoir beslag leggen door een advocaat

Een verzoek tot het mogen leggen van conservatoir beslag moet worden ingediend door een advocaat. conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
Conservatoir beslag
kan op vele vermogensbestanddelen worden gelegd: op een banksaldo ( derdenbeslag Beslag onder een partij die buiten de rechtsverhouding tussen schuldeiser en schuldenaar staat, zoals bijvoorbeeld een bank. Derdenbeslag raakt hetgeen de derde is verschuldigd aan de beslagene.
» Meer over derdenbeslag
derdenbeslag
), op roerende en onroerende zaken, en bijvoorbeeld op aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
of certificaten van aandelen.

Beslagsyllabus 2013

Een verzoek van een advocaat tot het leggen van conservatoir beslag wordt beoordeeld aan de hand van de in de beslagsyllabus gegeven richtlijnen. De Rechtspraak brengt periodiek een nieuwe versie uit. De meest recente versie, van augustus 2013, is recent beschikbaar geworden. Bekijk de beslagsyllabus.

Meer in Incasso
Vordering verkopen (cessie): zo werkt het
Vordering verkopen (cessie): zo werkt het

Net zoals roerende en onroerende zaken kunnen ook vorderingen worden verkocht. De overdracht van een vordering heet een cessie. Aan...

Sluiten