Terug
d

derdenbeslag

Beslag onder een partij die buiten de rechtsverhouding staat tussen schuldeiser en schuldenaar, bijvoorbeeld een bank. Met een dergelijk beslag wordt al hetgeen de derde aan de schuldenaar verschuldigd is geblokkeerd en als de schuldeiser een vonnis heeft waaruit blijkt dat de schuldenaar aan de schuldeiser moet betalen leidt het derdenbeslag ertoe dat de derde rechtstreeks aan de schuldeiser moet betalen. Ten opzichte van de schuldenaar heeft de derde dan (door betaling aan de schuldeiser) bevrijdend betaald.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op