Wetsvoorstel: ‘het nieuwe werken’

Recentelijk is er door de Kamerleden Van Gent en Van Huijm een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). Het wetsvoorstel heeft tot doel flexibel werken te bevorderen. Wat houdt ‘het nieuwe werken’ in volgens dit wetsvoorstel? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

 

 

Het nieuwe werken

Volgens de initiatiefnemers is er onder werknemers grote behoefte aan de mogelijkheid om de werktijden en de plaats waar zij hun arbeid verrichten flexibel in te richten. Op die manier zou een betere balans gevonden kunnen worden tussen werk en privé. Door werknemers de mogelijkheid te bieden om, in overleg met hun werkgever, hun arbeidstijden flexibel in te richten en zelf (gedeeltelijk) de plaats te bepalen waar zij werken, zal volgens de initiatiefnemers een groter gedeelte van de bevolking gaan participeren op de arbeidsmarkt.

Verzoek indienen bij de werkgever

Werknemers kunnen bij hun werkgever een verzoek indienen voor iedere vorm van flexibel werk en dus een verzoek om wijziging in arbeidsuren, -tijden en -plaats. Onder de huidige wetgeving kan de werknemer slechts een verzoek indienen om minder uren te gaan werken. Flexibel werken is, ook onder de voorgestelde regeling, geen absoluut recht Een absoluut recht is een recht dat tegenover iedereen kan worden gehandhaafd
» Meer over absoluut recht
absoluut recht
van de werknemer: werkgevers behouden het recht om een verzoek af te wijzen. Zo’n afwijzing moet dan wel gemotiveerd zijn. Werkgevers kunnen een verzoek afwijzen indien sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang of dienstbelang. Dit is onder meer het geval wanneer het verzoek tot aanpassing leidt tot problemen op het gebied van veiligheid, van roostertechnische aard of van financiële of organisatorische aard.

Kortere termijnen

Door de wetswijziging kan een verzoek door de werknemer worden ingediend vanaf het moment dat deze 26 weken in dienst is bij de werkgever. Voorheen konden slechts werknemers die één jaar in dienst waren bij de werkgeven een verzoek indienen. De wet is overigens niet van toepassing op werknemers die onder een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
vallen waarin flexibel werken is geregeld. Een verzoek kan worden ingediend door de werknemer uiterlijk twee maanden voordat de wijziging in de arbeidsomstandigheden dient in te gaan. Onder de nu geldende wet was dit vier maanden. Een hernieuwd verzoek kan bij de werkgever worden ingediend vanaf een jaar na het indienen van het vorige verzoek. Dit geldt zowel bij afwijzing als bij toewijzing van het verzoek.

Kleine werkgevers

Onder de nu geldende wet geldt een uitzondering voor kleine werkgevers met minder dan 10 werknemers. Onder de voorgestelde regeling zal deze uitzondering vervallen. Volgens de initiatiefnemers worden kleine werkgevers voldoende beschermd doordat bij kleine werkgevers eerder zal worden aangenomen dat zwaarwegende belangen aanwezig zijn, waardoor afwijzing mogelijk is.

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

De advocaten AMS Advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Zij kunnen zowel de werkgever als de werknemer adviseren op het gebied van flexibel werken.

More in Arbeidsrecht
Netherlands Commercial Court opent in 2017 haar deuren!
Stoelendansmethode bij reorganisatie toelaatbaar?

In de huidige economische zware tijden moeten steeds meer ondernemingen reorganiseren om het hoofd boven water te houden. Een bekende...

Close