Terug
a

absoluut recht

Het absoluut recht is een recht dat tegenover iedereen kan worden gehandhaafd. Voorbeelden van absolute rechten zijn het eigendomsrecht en intellectuele eigendomsrechten. Absoluut recht wordt ook wel aangeduid als exclusief recht.

Een absoluut recht kenmerkt zich door zaaksgevolg (droit de suite): het absolute recht blijft in principe op de zaak rusten, waar deze zich ook bevindt en anderen dan de gerechtigde dienen zich te onthouden van handelingen die de gerechtigde storen in de uitoefening van zijn exclusieve bevoegdheden.

Tegenover een absoluut recht staat een relatief recht: een recht dat alleen tegen bepaalde personen kan worden ingeroepen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op