Sander Schouten
Arbeidsrecht

Concurrentiebeding schorsen bij ontbreken belang werkgever?

Als een werknemer na vertrek bij zijn werkgever aan de slag wil bij een ander ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Deskundigheid partijen van belang bij uitleg overeenkomst

Er komen op dit blog regelmatig artikelen voorbij over een geschil tussen twee ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Bouwbegeleider geeft opdracht meerwerk: opdrachtgever gebonden?

Bij bouwprojecten van enige omvang komt meerwerk regelmatig voor. Dit meerwerk ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wet Werk en Zekerheid: bent u er klaar voor, werkgevers ?

Op 1 januari 2015 treedt de eerste fase van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ...

Lees verder
Marco Guit

Accountant aansprakelijk stellen bij schending zorgplicht: hoe zit het?

De zorgplicht van een accountant strekt zich niet alleen tot het geven van juiste ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Directrice ziekenhuis sloot onbevoegd miljoenendeal

Een bestuurder van een ziekenhuis die zonder daartoe bevoegd te zijn een overeenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ondernemingskamer kan arbitrage overrulen

Indien tussen partijen geldig arbitrage is overeengekomen, is de ‘normale’ overheidsrechter ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer raakt vinger kwijt. Is werkgever aansprakelijk voor geleden schade?

Een werknemer klimt na afloop van werk over het hek op het bedrijfsterrein van ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

VvE: overlastgever mag appartement niet meer in

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) uit Alkmaar heeft besloten een bewoner het ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Schadevergoeding bij onrechtmatig beslag

Het leggen van beslag is in Nederland nog steeds relatief makkelijk. De toetsing ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Minister wil onafhankelijke geschillencommissie voor franchisers

Er moet een onafhankelijke geschillencommissie komen die gaat bemiddelen in conflicten ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Beroep op verjaring geldlening: is een aanmaning een stuiting?

In een recente incassoprocedure voerde de schuldenaar aan dat de betreffende vordering ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Geen handtekening op leningsakte: toch geldig?

Kan een schuldenaar een beroep doen op het feit dat hij een akte niet heeft ondertekend? ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Exploitatieovereenkomst: verlieslijdende exploitatie overmacht of risico ondernemer?

In een recente uitspraak over de uitleg van een exploitatieovereenkomst stond ...

Lees verder
Marco Guit

Betaling aan een failliet bedrijf: is die terug te vorderen?

Een zorgverzekeraar betaalt na datum faillissement nog een groot bedrag aan een ...

Lees verder
Marco Guit

Tegenvallende omzet bedrijf: dwaling of risico ondernemer?

In een recente procedure vordert een verkoper nakoming van de koopovereenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Besluit AVA tot ontbinding BV misbruik van recht?

Een onderneming zonder vermogen van enige betekenis kan zonder vereffening worden ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Porsches meegenomen wegens huurachterstand: mag dat?

Een ouderwets staaltje eigenrichting stond centraal in een recente uitspraak van ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

Bank aansprakelijk bij foutieve overboeking?

Recentelijk is door de Voorzieningenrechter uitspraak gedaan over een betaling ...

Lees verder
Marco Guit

Gemeente eist nakoming exploitatieovereenkomst zwembad in kort geding

In een recent kort geding heeft de gemeente Dantumadiel nakoming gevorderd van ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief