3 min lezen

Verjaring geldvordering tegen gaan

NL

Om verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
van een geldvordering tegen te gaan, moet de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
worden gestuit. Dat aan deze stuiting strikte vereisten zijn verbonden, blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland. Advocaat incasso Thomas van Vugt legt uit.

 

 

 

Verjaring geldvordering stuiten

Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is. Dit kan worden voorkomen door het starten van een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld het betekenen van een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
) aan de schuldeiser of het sturen van een stuitingsbrief en/of sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
aanmaning
. Het moet bij een schriftelijke stuiting gaan om een duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat sprake is van een stuitingshandeling. Het moet voor de schuldenaar duidelijk zijn dat hij ook na het verstrijken van de verjaringstermijn er rekening mee moet houden dat hij de gegevens en het bewijsmateriaal bewaart om zich ook in de toekomst te kunnen verweren tegen een mogelijke rechtsvordering van de schuldeiser.

Voldoende duidelijke schriftelijke aanmaning

De rechtbank Gelderland zet daarbij uiteen dat het voor de schuldenaar kenbaar moet zijn welke voor welke vordering de stuiting is bedoeld en dat dus in ieder geval de vordering zo is omschreven dat de schuldenaar daaruit kan begrijpen dat de schuldeiser het recht op nakoming voorbehoud en waartegen de schuldenaar zich eventueel zal moeten verweren. In de zaak die bij deze rechtbank speelde, had de schuldeiser niet voldaan aan deze vereisten. De schuldeiser had een e-mail gestuurd waarin hij aanspraak maakte op een schadebedrag van 8 miljoen euro, terwijl de hoofdvordering slechts circa 22.000 euro betrof. Er is dus geen sprake van een voldoende duidelijke schriftelijke aanmaning. De vordering van de schuldeiser is dan ook verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
, aldus de rechtbank.

Incasso advocaat Amsterdam

Het komt veel voor dat schuldenaars (tijdelijk) hun schulden niet kunnen voldoen. Het komt dan ook vaak voor dat de incasso van vorderingen enige tijd blijft liggen. Vijf jaar lijkt een lange periode maar een geldvordering kan verjaren zonder het te beseffen en kan verstrekkende gevolgen hebben. Een simpele aanmaning om de verjaring te stuiten is niet voldoende. AMS Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in incassorecht en kan u adviseren wanneer u wordt geconfronteerd met een mogelijk verstrijkende verjaringstermijn of een verjaarde vordering. Neemt u gerust contact met ons op.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence