Sander Schouten
Arbeidsrecht

Opvolgend werkgeverschap bij overgang van failliete onderneming

Een failliete onderneming wordt nog weleens overgenomen door een ander bedrijf. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Uitkering rente bij overschot in faillissement?

Bij een faillissement worden de vorderingen van een schuldeiser op de failliet ...

Lees verder
Willem Timmers

Inschrijving merk ROY DONDERS door reclamebureau nietig

Een reclamebureau deponeert zonder instemming of medeweten van Roy Donders het ...

Lees verder
Marco Guit

Advocaat aansprakelijk wegens onzorgvuldige advisering?

De Hoge Raad heeft onlangs een interessant arrest gewezen over de maatstaf die ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet om WhatsApp-berichten werknemer

Een ontslag op staande voet heeft verregaande gevolgen voor een werknemer. Uitgangspunt ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Koerswijziging Hoge Raad inzake aansprakelijkheid stille vennoot CV

De functie van een commanditaire vennoot (stille vennoot) in een CV is zeer beperkt: ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Verhuurder gerechtvaardigd verrijkt door vervallen koopoptie

In de wet is bepaald dat hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Verjaring bij gebreken in de oplevering: zo zit het!

Als een aannemer zijn werk niet goed doet en er sprake is van een gebrek in het ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Dwangakkoord schuldsanering: wat kan wel/ niet?

In een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag bekrachtigt het hof een ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Dineren op kosten erflater: stilzwijgende zuivere aanvaarding?

Een erfenis wordt meestal beneficiair door de erfgenamen aanvaard. Dit betekent ...

Lees verder
Marco Guit

Selectieve betaling door faillissement: onrechtmatig of niet?

Een vennootschap betaalde in de aanloop naar haar faillissement een schuld af ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Vordering tot verdeling van een gemeenschap: hoe werkt het?

Mensen die gezamenlijk eigenaar zijn van een goed of goederen zijn deelgenoten ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Hoger beroep mogelijk tegen verlof tenuitvoerlegging Zwitsers vonnis?

Bij de executie van een buitenlands vonnis komt heel wat kijken. Gelukkig zijn ...

Lees verder
Sander Schouten

Vernietiging door curator bij faillissementspauliana: zo zit het!

De curator heeft in een faillissement de bevoegdheid om bepaalde rechtshandelingen ...

Lees verder
Willem Timmers

Racesport.nl veroordeeld tot rectificatie wegens inbreuk auteursrecht

Een fotograaf heeft met succes een website aangeklaagd wegens schending van zijn ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Renvooiprocedure bij geschil over vordering: hoe werkt het?

Een debiteur kan soms te maken hebben met een executieveiling van zijn (onroerende) ...

Lees verder
Marco Guit

Contract te vaag? Geen overeenkomst totstandgekomen!

Iedere ondernemer zal zich bewust zijn van het belang om afspraken schriftelijk ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Adviesrecht ondernemingsraad bij reorganisatie: AMS legt uit!

In een recente procedure is Canon op de vingers getikt omdat zij het advies van ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

Twee pandrechten op hetzelfde goed: wie heeft voorrang?

Als zekerheid voor een zakelijke kredietlening bij een bank wordt regelmatig een ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Statutaire basis vereist voor boete in VvE recreatiepark

De VvE van Recreatiepark Aqua Horst in Ermelo heeft bij huishoudelijk reglement ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief