Schorsing uitvoer verstekvonnis: hoe werkt het?

Aan de hand van een executiegeschil bij de voorzieningenrechter kan de tenuitvoerlegging van een verstekvonnis Een vonnis gewezen in een procedure waarbij de gedaagde geheel niet in het geding is verschenen.
» Meer over verstekvonnis
verstekvonnis
worden geschorst. Wat is een verstekvonnis, en wat kan je ertegen doen? En aan de hand van welke normen toetst de rechter of de executie van een verstekvonnis moet worden gestaakt? Advocaat incassorecht Thomas van Vugt legt uit hoe het zit, en bespreek en passant ook de termijnen waarbinnen verzet moet worden ingesteld.

 

Vordering eiser bij verstek toegewezen

Als een gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
in een dagvaardingsprocedure niet verschijnt en ook voor het wijzen van het vonnis zijn verstek niet zuivert, wordt door de rechtbank een zogenoemd verstekvonnis gewezen. In dat geval wordt niet inhoudelijk over het geschil beslist, maar wordt de vordering van eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
toegewezen (tenzij deze de rechtbank onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
of ongegrond voorkomt, wat in de praktijk marginaal wordt getoetst).

Gedaagde moet binnen vier weken verzet instellen

Een in Nederland woonachtige gedaagde die bij verstek is veroordeeld kan over het algemeen binnen vier weken verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
instellen nadat een deurwaarder het vonnis aan hem of haar heeft betekend. Er zijn echter ook andere omstandigheden die er voor zorgen dat een verzettermijn gaat lopen. In veel gevallen zal een eiser verzoeken om een vonnis uitvoerbaar bij voorraad te laten verklaren. Dit betekent dat het direct ten uitvoer kan worden gelegd. Het instellen van verzet voorkomt in dat geval niet dat kan worden gestart met de tenuitvoerlegging. Om dit te voorkomen kan een vordering tot opschorting van de executie van het verstekvonnis worden ingesteld bij de voorzieningenrechter.

Eiser kan verstekvonnis direct executeren

Een eiser kan een verstekvonnis over het algemeen direct executeren. Om dit te voorkomen kan een executiegeschil worden gestart. Daarbij is een executierechter echter gebonden aan de beslissingen gegeven door de rechter in het bodemgeschil, en kan alleen staking bevelen op grond van misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van bevoegdheid
. Van misbruik kan sprake zijn als het vonnis berust op een juridische of feitelijke misslag, of als er feiten of omstandigheden aan het licht zijn gekomen (nadat het vonnis is gewezen) die er voor zorgen dat een noodtoestand ontstaat voor de persoon ten laste van wie het vonnis ten uitvoer wordt gelegd zodat de tenuitvoerlegging onaanvaardbaar wordt.

Niet verschijnen – eigen risicosfeer

In een recente uitspraak van de rechtbank Limburg werd opschorting van de executie van een verstekvonnis gevorderd. Daarbij overwoog de rechtbank dat voornoemde beoordeling over het algemeen de mogelijkheid biedt om de tenuitvoerlegging te schorsen wanneer rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de veroordeling niet zou zijn uitgesproken als inhoudelijk verweer zou zijn gevoerd door gedaagde. Deze nuancering ging echter in deze zaak niet op nu het niet verschijnen in de procedure aldus de rechtbank aan veroordeelde zelf te wijten was en in zijn risicosfeer had gelegen. Een feitelijke of juridische misslag of een noodtoestand kon niet worden aangenomen, om welke reden de vordering tot opschorting werd afgewezen.

Advocaat voor schorsing executie verstekvonnis

Er zijn dus mogelijkheden om de executie van een verstekvonnis te laten schorsen, bijvoorbeeld in afwachting van het verzet. De advocaten van AMS Advocaten zijn ervaren op het gebied van het kort geding, waaronder het voeren van executiegeschillen. Heeft u hulp of bijstand nodig bij het schorsen van de tenuitvoerlegging van een (verstek)vonnis, neem dan gerust contact met ons op.

Meer in Procesrecht
Advocaat Intellectueel eigendomsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Nieuwe regels voor tenuitvoerlegging buitenlands vonnis

Tot 10 januari 2015 was voor tenuitvoerlegging van een vonnis uit een andere EU-lidstaat in Nederland een zogenoemde exequatur benodigd....

Sluiten