Meest recente versie beslagsyllabus (augustus 2015)

De rechtspraak heeft onlangs weer een geactualiseerde versie van de beslagsyllabus gepubliceerd. Vorig jaar werd de syllabus verrijkt met groot aantal inhoudelijke passages, o.m. over derdenbeslag Beslag onder een partij die buiten de rechtsverhouding tussen schuldeiser en schuldenaar staat, zoals bijvoorbeeld een bank. Derdenbeslag raakt hetgeen de derde is verschuldigd aan de beslagene.
» Meer over derdenbeslag
derdenbeslag
bij vormerkung en bewijsbeslag Bewijsbeslag is een vorm van conservatoir beslag met als doel bewijs veilig te stellen.
» Meer over bewijsbeslag
bewijsbeslag
, naar aanleiding van ontwikkelingen in de jurisprudentie. Dit jaar bevat de nieuwe syllabus een nieuwe passage over de vraag of derdenbeslag onder een aansprakelijkheidsverzekeraar in het algemeen niet zou moeten worden toegestaan. Advocaat beslag- en executierecht Hidde Reitsma geeft een toelichting.

 

Derdenbeslag onder aansprakelijkheidsverzekeraar

Een derdenbeslag verhindert dat de derde-beslagene ook maar iets van hetgeen hij aan de beslagene is verschuldigd, uitkeert. De vraag is dan ook of een schuldeisers onder een aansprakelijkheidsverzekeraar derdenbeslag mag leggen; het gevolg is immers dat de beslagene onder omstandigheden ook geen uitkering kan ontvangen om zijn verweer in rechte te kunnen voeren, iets wat vaak onderdeel van de dekking is.

Beslagsyllabus: beslag onder verzekeraar moet kunnen

De nieuwe syllabus geeft aan (onder G.2, pagina 21) dat derdenbeslag onder een aansprakelijkheidsverzekeraar niet als regel geweigerd zou moeten worden: in de regel zou niet zonder meer zeker zijn dat het verzochte beslag het voeren van verweer zo ernstig zal frustreren dat het verlof om die reden niet kan worden verleend. Wel geeft de syllabus een hint aan de rechter die eventueel moet oordelen in een opheffings kort geding: als een beslag het voeren van verweer tegen de vordering van de beslaglegger op onaanvaardbare wijze blijkt te frustreren, kan dat reden zijn om in het kader van de belangenafweging het beslag op te heffen of te beperken.

More in Procesrecht
Rechter maakt rekenfout bij toekenning ontslagvergoeding: wat nu?

Een werknemer die ten onrechte wordt ontslagen kan bij de kantonrechter om een ontslagvergoeding vragen. In een recente procedure tussen...

Close