Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Onterecht ontslag na 39 jaar dienstverband leidt tot ruim half miljoen aan vergoeding

Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan ervoor zorgen dat een werkgever ...

Lees verder
Onno Hennis

Uitkoop van minderheidsaandeelhouders: hoe wordt de uitkoopprijs bepaald?

Uit een uitspraak van de Ondernemingskamer blijkt goed dat bij een uitkoopprocedure ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Kan de werknemer een gesloten beëindigingsovereenkomst aantasten?

De meest voorkomende wijze waarop een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd is de ...

Lees verder
Onno Hennis

Uitkoop van minderheidsaandeelhouder: hoe gaat dat in zijn werk?

De Nederlandse wet biedt in verschillende situaties de mogelijkheid voor aandeelhouders ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Leidt een intentieverklaring tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt weleens de intentie opgenomen ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Bij uitleg contract gaat het om ‘werkelijke bedoeling’ partijen

Het hof Amsterdam heeft in een recent arrest overwogen dat bij de uitleg van een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ondernemingskamer: schorsing tijdelijk bestuurder wegens schending zorgplicht?

De Ondernemingskamer heeft in 2017 een onderzoek bevolen naar het beleid en de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schorsing concurrentiebeding bij zwaarwegende belangen werkgever?

Een werknemer die na ontslag een nieuwe baan zoekt, kan hierin worden belemmerd ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Betaling op de bankrekening van een hacker: voor risico van de gehackte schuldeiser of van de betalende schuldenaar?

In een recent arrest heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag voor wiens ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Werkgever heeft actieve informatieplicht over openstaande vakantierechten

De jaarlijkse zomervakantieperiode staat weer voor de deur. Op basis van de wet ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid voor belasting- en pensioenschulden

Als een onderneming in betalingsonmacht verkeert, moet een bestuurder dat melden ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Is het studiekostenbeding op zijn retour?

Steeds meer werknemers willen werken aan persoonlijke groei en zelfontwikkeling ...

Lees verder
Denise Janssen

Beroepsfout notaris bij geschillen over een eigendomsoverdracht?

Bij de aankoop van onroerend goed verloopt de betaling van de koopsom via de notaris. ...

Lees verder
Sander Schouten

Belangen eigenaar bij ontruiming gekraakt pand doorslaggevend: AMS legt uit!

Voor veel eigenaren van onroerend goed is het de grootste nachtmerrie: krakers. ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Wel of niet gebonden aan contract met vervalste handtekening: AMS legt uit!

In hopeloze gevallen roept een debiteur nog weleens tijdens een zitting dat de ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Diefstal van Bitcoins. Kan een onrechtmatig verkregen schriftelijke bekentenis als bewijs dienen?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep over een schriftelijke ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Pizza bestellen tijdens de nachtdienst komt PI werknemer duur te staan

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer laten ontbinden wegens ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad verduidelijkt inbreukcriterium voor handelsnamen

Regelmatig ontstaan er geschillen tussen ondernemingen met (nagenoeg) dezelfde ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Twee fietsers botsen tegen elkaar aan: wie moet wat bewijzen?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, legt de rechter nog ...

Lees verder
Gea Flapper

Per 1 juli 2021 hoofdelijke aansprakelijkheid bestuursleden verenigingen en stichtingen

Vanaf 1 juli 2021 moeten verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief