Thomas van Vugt

Vaststellingsovereenkomst houdt ondanks onjuiste voorstelling van zaken stand

Hoewel een van de partijen bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst uitging ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Geschonden garantie bij overname van een bedrijf? Klaag op tijd!

In een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant heeft de rechter zich uitgelaten ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schending scholingsplicht en herplaatsingsverplichting leidt tot herstel arbeidsovereenkomst

Een redelijke ontslaggrond kan zijn dat de functie van een werknemer komt te vervallen ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Bestuurder van VvE is aansprakelijk voor veroorzaken financiële puinhoop

Een bestuurder die een financieel wanbeleid voert, kan een VvE duur komen te staan. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Hoestende en proestende werknemer die op het werk verschijnt terecht ontslagen

Vrijwel alle bedrijven in Nederland hanteren inmiddels een coronaprotocol in overeenstemming ...

Lees verder
Onno Hennis

Aftreden van raad van toezicht leidt tot catch-22 bij stichting. Hoe lost men dat op?

Het is gebruikelijk dat er bij een stichting naast het bestuur een raad van toezicht ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Geen vorderingsrecht ter zake van gebrek bij te laat klagen

In incassogeschillen tussen aannemers en onderaannemers worden regelmatig vorderingen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
VvE

Kantonrechter verleent vervangende machtiging tot wijziging splitsingsakte

In een recente uitspraak in een zaak die werd behandeld voor de rechtbank Noord-Holland, ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Onterecht ontslag na 39 jaar dienstverband leidt tot ruim half miljoen aan vergoeding

Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan ervoor zorgen dat een werkgever ...

Lees verder
Onno Hennis

Uitkoop van minderheidsaandeelhouders: hoe wordt de uitkoopprijs bepaald?

Uit een uitspraak van de Ondernemingskamer blijkt goed dat bij een uitkoopprocedure ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Kan de werknemer een gesloten beëindigingsovereenkomst aantasten?

De meest voorkomende wijze waarop een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd is de ...

Lees verder
Onno Hennis

Uitkoop van minderheidsaandeelhouder: hoe gaat dat in zijn werk?

De Nederlandse wet biedt in verschillende situaties de mogelijkheid voor aandeelhouders ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Leidt een intentieverklaring tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt weleens de intentie opgenomen ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Bij uitleg contract gaat het om ‘werkelijke bedoeling’ partijen

Het hof Amsterdam heeft in een recent arrest overwogen dat bij de uitleg van een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ondernemingskamer: schorsing tijdelijk bestuurder wegens schending zorgplicht?

De Ondernemingskamer heeft in 2017 een onderzoek bevolen naar het beleid en de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schorsing concurrentiebeding bij zwaarwegende belangen werkgever?

Een werknemer die na ontslag een nieuwe baan zoekt, kan hierin worden belemmerd ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Betaling op de bankrekening van een hacker: voor risico van de gehackte schuldeiser of van de betalende schuldenaar?

In een recent arrest heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag voor wiens ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever heeft actieve informatieplicht over openstaande vakantierechten

De jaarlijkse zomervakantieperiode staat weer voor de deur. Op basis van de wet ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid voor belasting- en pensioenschulden

Als een onderneming in betalingsonmacht verkeert, moet een bestuurder dat melden ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Is het studiekostenbeding op zijn retour?

Steeds meer werknemers willen werken aan persoonlijke groei en zelfontwikkeling ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief