Lennard Noordzij
Procesrecht

Verkoper aansprakelijk voor verlies van mondkapjes tijdens vervoer?

In een recente zaak acht de Rechtbank Rotterdam een verkoper niet aansprakelijk ...

Lees verder
Willem Timmers

Recruitmentkantoor maakt inbreuk op handelsnaam Het Recruitingkantoor

Op 9 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat de jongere ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Enquêteprocedure starten ingewikkeld? Lang niet altijd!

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK) staat bekend als een bijzondere ...

Lees verder
Hidde Reitsma

BV ontbonden? Heropening kan: een BV heeft het eeuwige leven!

Het komt nogal eens voor dat een rechtspersoon – zoals een BV of een stichting ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Grensoverschrijdend gedrag rijinstructeur leidt tot ontslag op staande voet

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is helaas van alle tijden en komt overal ...

Lees verder
Geertje Strik

BKR-registratie van ondernemer in opstartende fase verwijderd

Wanneer moet een BKR-registratie verwijderd worden? Er zijn verschillende omstandigheden ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Hoge Raad verschaft duidelijkheid over toetsing BKR-registratie

Bij de aanvraag van een hypotheek worden particulieren soms geconfronteerd met ...

Lees verder
Geertje Strik

Gebrekkige levering, maar te laat geklaagd? Toch betalen.

Een Griekse partij verkocht vijf ladingen bevroren palingen aan een koper in Nederland. ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Niet vernietigbare arbeidsovereenkomst leidt tot kort maar duur dienstverband

Op het moment dat een werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werknemer ...

Lees verder
Sander Schouten

Bestuurder van een B.V. is volgens de rechtbank in privé aansprakelijk voor betaling van onbetaald gebleven facturen van een leverancier

Het uitgangspunt is dat een vennootschap aansprakelijk is voor alle uit een overeenkomst ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

De e-mailbox van een werknemer monitoren zonder voorafgaande waarschuwing komt werkgever duur te staan

Werkgevers vragen zich soms af of zij zonder voorafgaande waarschuwing de (privé) ...

Lees verder
Nynke Noordmans

Factureren zonder verlenen service schending zorgplicht

De redelijkheid en billijkheid en de zorgplicht houden in dat het onder omstandigheden ...

Lees verder
Sander Schouten

Van ING geleend bedrag van € 1 miljoen wordt belegd in crypto’s en verdampt grotendeels: bestuurder moet in privé terugbetalen

In deze zaak leende een bedrijf tijdens de coronacrisis een bedrag van € 1.000.000,- ...

Lees verder
Sander Schouten

Evenementenbureau claimt ten onrechte betaling voor wegens corona geannuleerd bedrijfsfeest

Als een overeenkomst niet kan worden nagekomen door een gebeurtenis waardoor overmacht ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Verlengde vakantie vanwege reisbeperking als gevolg van corona komt voor rekening van werkgever

Tot 1 januari 2020 luidde de hoofdregel: “geen arbeid, geen loon”. ...

Lees verder
Nynke Noordmans

Lockdownmaatregel onvoorziene omstandigheid ex artikel 6:258 BW

Een onvoorziene omstandigheid volgens artikel 6:258 BW is een situatie die op ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Opzegging lidmaatschap door het bestuur van een vereniging

Bijna iedere Nederlander is wel lid van een vereniging; of het nu gaat om een ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Te snel inzetten op beëindiging verstoorde arbeidsverhouding leidt tot afwijzing ontbindingsverzoek

Een van de gronden van het gesloten ontslagstelsel is een verstoorde arbeidsverhouding. ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Sancties bij niet naleven controlevoorschriften zieke werknemer

Op het moment dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt, gelden er in ieder geval ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Intreden ontbindende voorwaarde leidt niet tot herplaatsingsverplichting en aanzegvergoeding

Sommige arbeidsovereenkomsten bevatten een ontbindende voorwaarde. Het doel van ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief