Lennard Noordzij
Procesrecht

Digitale handtekening bij het kopen van een huis rechtsgeldig

In een recente zaak oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland over de bewijskracht ...

Lees verder
Onno Hennis

Crisis bij Centric na machtswisseling: wie lost de problemen op?

Gisteren werd bekend dat het uitvoerend bestuur van Centric opstapt vanwege het ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

ING verbreekt bankrelatie met autohandelaar na vermoedens witwassen

In een recente zaak bij de voorzieningenrechter in Amsterdam stond de vraag centraal ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Merkinbreuk door ongeoorloofde parallelhandel, maar geen volledige proceskostenveroordeling

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat een supermarkt in Amersfoort ...

Lees verder
Hidde Reitsma
VvE

Energieprijzen stijgen: zorg als VvE voor juiste vastlegging gezamenlijke energiekosten en incasseer op tijd!

Zeker in steden hebben veel Verenigingen van Eigenaars (VvE) gezamenlijke energiekosten. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Q-Music schond afspraak met Q-dance over merk- en handelsnaamgebruik

In kort geding is onlangs geoordeeld dat Q-Music een afspraak heeft geschonden ...

Lees verder
Rosa Ruimschotel
Bouwrecht

Aanspraak op gebrek onder garantie kan verjaren tijdens garantieperiode

Een voorkomende misvatting is dat gebreken die onder een garantieregeling vallen, ...

Lees verder
Marcus Wester

Verjaring grondeigendom: bezitter door verhuur

Eigendom kan verkregen worden door verjaring van de rechtsvordering tot teruggave ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Werknemer uitsluitend gebonden aan nevenwerkzaamhedenbeding bij objectieve rechtvaardigingsgrond

In een eerdere blog van dit jaar schreven wij al over de Europese richtlijn transparante ...

Lees verder
Nienke Bobbert

Wanneer is een curator aansprakelijk voor de proceskosten?

Kan een curator persoonlijk aansprakelijk zijn voor de proceskosten in een verloren ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Geschil over uitvoering CAO-bepaling afgedaan in artikel 96 Rv-procedure

Artikel 96 Rechtsvordering (Rv) biedt partijen de mogelijkheid om zelf te bepalen ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Leerkracht geeft tik aan leerling: geen ontbinding arbeidsovereenkomst

Het onderzoeken van herplaatsingmogelijkheden is een voorwaarde voor ontslag van ...

Lees verder
Nynke Noordmans

Door curator ingediende faillissementsverzoek van bestuurder misbruik van recht

Het aankondigen van een faillissementsverzoek lijkt in veel gevallen succesvol ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Schending van de waarheidsplicht heeft gevolgen: gedaagde mag geen tegenbewijs leveren

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Nederland over het niet in acht ...

Lees verder
Nynke Noordmans

Matigingsbevoegdheid artikel 6:109 BW in uitzonderlijke gevallen ook van toepassing bij vordering artikel 2:248 BW

Als in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures sprake is van matiging van de schadevergoeding ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Borgstelling directeur in privé vernietigd door echtgenote. Normale uitoefening bedrijf?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Amsterdam over de vernietiging van een ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Beroep financieringsvoorbehoud faalt vanwege ontbreken documentatie hypotheekaanvraag

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Den Haag over een ingeroepen financieringsvoorbehoud. ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Wat is de bewijskracht van een digitale handtekening?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Holland over de bewijskracht van ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk vanwege niet verstrekken bewijs

In een recente zaak acht de Rechtbank Noord-Holland een bestuurder persoonlijk ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Verkoper aansprakelijk voor verlies van mondkapjes tijdens vervoer?

In een recente zaak acht de Rechtbank Rotterdam een verkoper niet aansprakelijk ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief