Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Werknemer uitsluitend gebonden aan nevenwerkzaamhedenbeding bij objectieve rechtvaardigingsgrond

In een eerdere blog van dit jaar schreven wij al over de Europese richtlijn transparante ...

Lees verder
Nienke Bobbert

Wanneer is een curator aansprakelijk voor de proceskosten?

Kan een curator persoonlijk aansprakelijk zijn voor de proceskosten in een verloren ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Geschil over uitvoering CAO-bepaling afgedaan in artikel 96 Rv-procedure

Artikel 96 Rechtsvordering (Rv) biedt partijen de mogelijkheid om zelf te bepalen ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Leerkracht geeft tik aan leerling: geen ontbinding arbeidsovereenkomst

Het onderzoeken van herplaatsingmogelijkheden is een voorwaarde voor ontslag van ...

Lees verder
Nynke Noordmans

Door curator ingediende faillissementsverzoek van bestuurder misbruik van recht

Het aankondigen van een faillissementsverzoek lijkt in veel gevallen succesvol ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Schending van de waarheidsplicht heeft gevolgen: gedaagde mag geen tegenbewijs leveren

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Nederland over het niet in acht ...

Lees verder
Nynke Noordmans

Matigingsbevoegdheid artikel 6:109 BW in uitzonderlijke gevallen ook van toepassing bij vordering artikel 2:248 BW

Als in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures sprake is van matiging van de schadevergoeding ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Borgstelling directeur in privé vernietigd door echtgenote. Normale uitoefening bedrijf?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Amsterdam over de vernietiging van een ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Beroep financieringsvoorbehoud faalt vanwege ontbreken documentatie hypotheekaanvraag

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Den Haag over een ingeroepen financieringsvoorbehoud. ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Wat is de bewijskracht van een digitale handtekening?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Holland over de bewijskracht van ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk vanwege niet verstrekken bewijs

In een recente zaak acht de Rechtbank Noord-Holland een bestuurder persoonlijk ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Verkoper aansprakelijk voor verlies van mondkapjes tijdens vervoer?

In een recente zaak acht de Rechtbank Rotterdam een verkoper niet aansprakelijk ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Recruitmentkantoor maakt inbreuk op handelsnaam Het Recruitingkantoor

Op 9 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat de jongere ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Enquêteprocedure starten ingewikkeld? Lang niet altijd!

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK) staat bekend als een bijzondere ...

Lees verder
Hidde Reitsma

BV ontbonden? Heropening kan: een BV heeft het eeuwige leven!

Het komt nogal eens voor dat een rechtspersoon – zoals een BV of een stichting ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Grensoverschrijdend gedrag rijinstructeur leidt tot ontslag op staande voet

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is helaas van alle tijden en komt overal ...

Lees verder
Geertje Strik

BKR-registratie van ondernemer in opstartende fase verwijderd

Wanneer moet een BKR-registratie verwijderd worden? Er zijn verschillende omstandigheden ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Hoge Raad verschaft duidelijkheid over toetsing BKR-registratie

Bij de aanvraag van een hypotheek worden particulieren soms geconfronteerd met ...

Lees verder
Geertje Strik

Gebrekkige levering, maar te laat geklaagd? Toch betalen.

Een Griekse partij verkocht vijf ladingen bevroren palingen aan een koper in Nederland. ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Niet vernietigbare arbeidsovereenkomst leidt tot kort maar duur dienstverband

Op het moment dat een werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werknemer ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief