3 min lezen

Kopende partij die onderhandelingen tot overname bedrijf afbrak, wordt veroordeeld tot het betalen van de kosten van ca. € 72.000,- aan de wederpartij

NL

In de praktijk komt het geregeld voor dat een partij de onderhandelingen afbreekt tijdens de precontractuele fase. Het kan zijn dat de afbreker de kosten en de gederfde winst moet vergoeden aan de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
. In een recente uitspraak van het hof Amsterdam werd de afbreker veroordeeld tot het betalen van circa € 72.000,- aan de wederpartij. De afbreker had namelijk niet zomaar de stekker eruit mogen trekken zonder de kosten aan de wederpartij te vergoeden. Advocaat verbintenissenrecht Geertje Strik licht toe.

Feiten van de zaak

Drie aandeelhouders van ondernemingsgroep X wilden de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
hierin verkopen aan een ander bedrijf. Ondernemingsgroep X bestond uit drie vennootschappen en richtte zich onder andere op payrolling services aan internationale bedrijven in Nederland. De potentiële koper van deze aandelen is een onderdeel van een wereldwijd opererend concern dat diverse diensten levert aan zakelijke klanten.

Due diligence

Voor de verkoop van ondernemingsgroep X hadden de verkopers een virtuele data room ingericht. Hier heeft de koper gebruik van gemaakt en was begonnen met het due diligence onderzoek. Tussen partijen is drie keer een concept koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
uitgewisseld, maar overeenstemming was nog niet volledig bereikt.

Voorbehouden

Tussen koper en verkopers zijn verschillende stukken gewisseld met betrekking tot de overnametransactie. Uit deze stukken blijkt dat de koper een indicatief bod van € 11 miljoen had gedaan onder meerdere voorbehouden. Deze waren onder andere dat de moedervennootschap van de koper het bod goedkeurde en dat het volledige due diligence proces goed was doorlopen. Bovendien werd erop gewezen dat partijen nog een bindende overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
moesten sluiten.

Afbreken onderhandelingen

Koper besloot af te zien van de koop van een gedeelte van ondernemingsgroep X. Zij verloor haar interesse in een van de vennootschappen onder andere doordat er een nieuwe CFO werd aangesteld bij deze vennootschap. Verkopers uitten diezelfde dag nog haar verbazing en noemden mogelijke alternatieven. Koper ging hier niet in mee en nog geen twee weken later deelde zij mee dat zij van de volledige koop afzag.

Hof: er was geen sprake van een overeenkomst

De verkopers stelden dat de koper de geleden schade moest vergoeden omdat de koopovereenkomst niet was nagekomen. Het hof oordeelde anders. Er was, gelet op de voorbehouden en omdat er nog geen getekende koopovereenkomst was, nog geen koopovereenkomst tot stand gekomen.

Hof: afbreken van onderhandelingen niet onaanvaardbaar

Volgens het hof konden de verkopers geen gerechtvaardigd vertrouwen hebben in de totstandkoming van de koopovereenkomst. In de voorbehouden lag besloten dat de koper de onderhandelingen mocht afbreken. Ook wanneer de onderhandelingen in een vergevorderd stadium waren. Het afbreken was daarom niet onaanvaardbaar.

Wel een vergoeding van de kosten

Ondanks dat het afbreken niet onaanvaardbaar was, kon de koper in de gegeven omstandigheden de onderhandelingen niet meer afbreken zonder dat zij de kosten van de wederpartij (gedeeltelijk) moest vergoeden. De kosten die onder andere moesten worden vergoed waren de personeelskosten voor de tijd die was besteed aan de gesprekken over de transactie en de tijd die in de dataroom was besteed door verkoper voor koper.

Omstandigheden die een rol speelden

Het hof nam in dit oordeel de volgende omstandigheden mee:

 1. de gesprekken hadden ongeveer een halfjaar in beslag genomen;
 2. de overnametransactie was in een vergevorderd stadium;
 3. beide partijen werden vanaf het begin bijgestaan door een advocaat;
 4. er waren aanzienlijke kosten gemaakt;
 5. er waren al verschillende concepten van de koopovereenkomst (SPA) gewisseld;
 6. de notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
  » Meer over akte
  akte
  was ook voorbereid en ondertekening daarvan werd op korte termijn verwacht;
 7. koper had de onderhandelingen onverwacht beëindigd voor verkopers op basis van redenen die grotendeels buiten Ondernemingsgroep X lagen.

Conclusie

Ondanks dat afbreken niet onaanvaardbaar is, kan afbreken meebrengen dat de afbreker in sommige gevallen een gedeelte van de kosten moet vergoeden aan de wederpartij. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u contact opnemen met een van de advocaten van AMS Advocaten.

Geertje Strik

Geertje Strik

Sinds augustus 2021 is Geertje als advocaat verbonden aan AMS Advocaten, waar zij zich richt op de civielrechtelijke advies- en procespraktijk.
Ravel Residence