Denise Janssen
Procesrecht

Kun je in hoger beroep gaan tegen uitspraak Rijdende Rechter?

De tv-programma’s ”Frank Visser doet uitspraak” en ”de Rijdende ...

Lees verder
Mariëlle de Wild
Huurrecht

Verhuurder kan vergeten indexverhogingen op huurprijs bedrijfsruimte vorderen

In veel huurovereenkomsten is een bepaling opgenomen met de jaarlijkse indexering ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Huurder betaalt jarenlang geen huur wegens gebreken: terecht?

Als een huurruimte gebreken vertoont die het huurgenot aantasten, heeft de huurder ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever wil loon met lening verrekenen: mag dat?

In een recent arbeidsgeschil maken zowel werkgever als werknemer aanspraak op ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Inbreuk op de privacy wegens gebruik echte namen?

De Rabobank heeft in kort geding een verbod op publicatie van een boek gevorderd ...

Lees verder
Mariëlle de Wild
Arbeidsrecht

Ontslag mogelijk bij overtreding Arbeidstijdenwet door werknemer?

Door het hebben van meerdere dienstverbanden bij verschillende werknemers bestaat ...

Lees verder
Sander Schouten

Rechtbank dwarsboomt poging omzeiling procesreglement

In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland dwarsboomt de rechtbank ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

MUP-overeenkomst: wel of geen loon over wachttijd?

Flexwerkers zijn niet meer weg te denken uit onze huidige arbeidsmarkt. Steeds ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Beschuldiging van fraude op internet onrechtmatig?

Investeringsfondsen die gouden bergen beloven maar achteraf een piramidespel blijken ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Dwaling wegens ondeugdelijke omzetprognose franchiseovereenkomst

Een belangrijke overweging bij de beslissing om een franchiseovereenkomst te sluiten ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Stil pandrecht op Bentley. Koper te goeder trouw?

In deze zaak ging het om een financieringsmaatschappij met een stil pandrecht ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever stelt loonstop in wegens niet meewerken aan re-integratie

In deze zaak krijgt een werknemer van een telecommunicatiebedrijf een burn-out ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag wegens diefstal: bijwerking van medicijngebruik?

In een opmerkelijke arbeidszaak deed het hof onlangs uitspraak. Een werknemer ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Geldigheidsverweer bij merkinbreuk: hoe zit het?

Een merk kan worden geregistreerd bij het Bureau voor intellectuele eigendom van ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Heeft de VvE een geschil met de beheerder? Klaag op tijd!

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die een geschil hebben met hun administratief ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Rechter vernietigt besluit waar VvE 13 jaar over deed

Een Limburgse VvE beslist 13 jaar nadat een VvE-lid nieuwe kozijnen heeft geplaatst ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Hoge Raad vergemakkelijkt aansprakelijk stellen van indirect bestuurder

Het komt geregeld voor dat een bestuurder zijn functie als directeur uitoefent ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Bouwgeschil bij de arbitrageraad: een pragmatische procedure

In veel bouwcontracten is een arbitrageclausule opgenomen. Geschillen tussen aannemer ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wijziging van arbeidsvoorwaarden: moet werknemer demotie accepteren?

Een werkgever stelt een nieuwe manier van leidinggeven in. Een leidinggevende ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Broers ruziën over de as van hun vader

Twee broers maken ruzie over de as van hun vader. Moeder kan de knoop niet doorhakken, ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief