3 min lezen

Wanneer verliest een concurrentiebeding haar werking? AMS legt uit!

NL

Een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
kan een werknemer behoorlijk in de weg zitten als hij een nieuwe baan wilt zoeken. Dit is ook precies de bedoeling van een concurrentiebeding. Gezien de vergaande gevolgen voor de werknemer moet een concurrentiebeding wel aan een aantal criteria voldoen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt een recent arbeidsgeschil waarin deze criteria aan de orde kwamen.

 

Arbeidsgeschil met werkgever

In de zaak die hier als voorbeeld dient, was een werkneemster in een procedure verwikkeld met haar werkgever, RSG Finance. Het hof stond onder meer voor de vraag of werkgever de werkneemster kon houden aan haar concurrentiebeding.

Eis:  concurrentiebeding schriftelijk overeenkomen

Volgens de wet is een concurrentiebeding slechts geldig indien de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd is aangegaan en de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. De eis dat een concurrentiebeding schriftelijk wordt overeengekomen is van belang in twee situaties.

Opnieuw overeenkomen bij nieuwe baan of nieuwe werkgever

Ten eerste zal een werknemer die van baan wisselt en/of een nieuwe werkgever krijgt, opnieuw een concurrentiebeding moeten ondertekenen. Dit lijkt logisch want bij een nieuwe baan krijg je een nieuw arbeidscontract. Maar soms kan er discussie zijn of er sprake is van een nieuwe werkgever.. Bijvoorbeeld bij de overgang van een onderneming of de afsplitsing van een moedermaatschappij in dochterondernemingen. Is het oorspronkelijke concurrentiebeding dan nog geldig?

Concurrentiebeding geldig bij andere functie?

Ten tweede volgt uit de rechtspraak dat een concurrentiebeding ook opnieuw moet worden overeengekomen als er sprake is van een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding waardoor het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken op de werknemer. Bij de beoordeling of er sprake is van zwaarder drukken, moet rekening worden gehouden met de mate waarin de wijziging van de arbeidsverhouding redelijkerwijze wat te voorzien voor de werknemer toen deze het beding aanvaardde.

Nieuwe werkgever: concurrentiebeding nog geldig?

De werkneemster in deze zaak deed een beroep op beide situaties. Haar advocaat stelde dat zij een nieuwe werkgever had gekregen en dat aldus het door haar met RSG Finance gesloten concurrentiebeding niet meer geldig was. RSG Finance heeft op een gegeven moment nieuwe business units opgericht en haar dienstverlening ondergebracht in verschillende business units. Werkneemster werkte daarna niet meer voor RSG Finance maar voor één van de nieuwe business units.

Overgang van onderneming

Het hof is -met de advocaat van de werkgever- van oordeel dat er sprake is van overgang van onderneming. Dit betekent dat de oude arbeidsovereenkomst (inclusief concurrentiebeding) gewoon doorloopt. Er is namelijk niet een geheel identiteit opgericht door werkgever. De dienstverlening van werkgever is niet gewijzigd. De activiteiten zijn per specialisme in verschillende units ondergebracht.

Advocaat arbeidsrecht bij concurrentiebeding

Werkneemster voert verder aan dat het concurrentiebeding geen werking meer heeft omdat het zwaarder is gaan drukken. Dit komt omdat door de overgang van onderneming haar functie zou zijn gewijzigd. Maar volgens het hof heeft de advocaat van werkneemster onvoldoende aangetoond dat haar functies wezenlijk van elkaar verschillen. Bovendien heeft zij niet concreet gemaakt waarom het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken. Ook dit verweer kan werkneemster niet baten. Het hof oordeelt dan ook dat werkneemster volledig aan het concurrentiebeding gehouden kan worden.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence