Sander Schouten

Spoedeisend belang bij vordering geldsom in kort geding: zo zit het!

Een werkgever vordert in een (incasso) kort geding een voorschot op de schade ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Foute boel: huisjesmelker online aan de schandpaal, mag dat zomaar?

De woningnood is hoog in Nederland. Zeker in de grote steden van het land is er ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Voorontwerp wet tot aanpassing van de geschillenregeling en het enquêterecht

Op 22 augustus publiceerde het ministerie voor Justitie en Veiligheid het voorontwerp ...

Lees verder
Hidde Reitsma

De WHOA komt eraan

Afgelopen zomer is het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord, afgekort als ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Leidt cessie van een vordering ten aanzien waarvan arbitrage is overeengekomen tot onbevoegdheid van de rechter?

Partijen kiezen er tegenwoordig steeds vaker voor om hun geschillen te onderwerpen ...

Lees verder
Onno Hennis

Geen 10% aandelen of een corresponderend eigen economisch belang? Dan niet enquêtebevoegd!

Uit een uitspraak uit het voorjaar van 2019 blijkt dat de Ondernemingskamer de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

De Wet Arbeidsmarkt in Balans treedt op 1 januari 2020 in werking

Eind vorig jaar schreven wij dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...

Lees verder
Onno Hennis

Wat is de reikwijdte van een door de OK gelast enqueteonderzoek?

De Hoge Raad wees dit jaar een arrest waarin de reikwijdte van een door de OK ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Betekent een dubbele rechtspositie als statutair bestuurder ook dubbel ontslag?

Een statutair bestuurder van een onderneming heeft vaak een ‘dubbele’ rechtspositie. ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Niet doorgeven nieuw adres voor risico van debiteur!

Een vordering verjaart -in beginsel- 5 jaar nadat deze opeisbaar is geworden. ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Nederlandse rechter schorst de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis ad USD 622 mio. tegen Petrobras op

De Nederlandse rechter heeft gisteren het verzoek van Vantage tot verlof tot tenuitvoerlegging ...

Lees verder
AMS Advocaten
AMS Advocaten

Nienke Bobbert versterkt team AMS Advocaten

Nienke Bobbert is sinds 1 juli 2019 verbonden aan AMS Advocaten. Nienke vestigde ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Webshop failliet: krijgt consument zijn geld terug?

Onlangs is de vennootschap Koopjedeal B.V. − die eigenaar is van de welbekende ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Verwijderen valse recensie op Google: hoe werkt het?

Google Maps wordt dagelijks gebruikt door miljoenen mensen. Ook de hieraan gekoppelde ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ex-topvolleyballer claimt achtergesteld loon met succes

Een werkgever kan met een werknemer overeenkomen om het genieten van periodiek ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet geven luistert nauw

Ontslag op staande voet is de gangbare term voor een opzegging waarbij de arbeidsovereenkomst ...

Lees verder
Marco Guit

Fricties binnen vennootschap na het niet uitkeren van dividend

Aandeelhouders hebben recht op en belang bij het uitkeren van winst als dividend. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Misbruik maken van turboliquidatie door hof afgestraft

Eerder deze maand besprak advocaat Sander Schouten in een blog een uitspraak waarin ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Het belang van een deskundigenoordeel bij een loonvorderingsprocedure

Een werknemer die ziek is, behoudt in beginsel gedurende ten minste twee jaar ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Incident binnen zorginstelling onderdeel van werkgeversaansprakelijkheid?

Voor aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer is vereist ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief