Hidde Reitsma

Ene aandeelhouder zet de andere buitenspel, wat te doen?

Uit het vorige blog van advocaat Marco Guit kwam naar voren dat de ene aandeelhouder ...

Lees verder
Marco Guit

Borgtochtovereenkomst vernietigbaar wegens dwaling?

In een recent arrest van de Hoge Raad is geoordeeld over de vraag of het aangaan ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslagen ambtenaar krijgt toch voorschot WW

In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kreeg een ambtenaar een ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Franchiseovereenkomst blijkt (ook) huurovereenkomst

Tussen de franchisegever en de franchisenemer van een wasstraat in Amsterdam ontstaat ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Inbreuk op octrooi: voer een nietigheidsverweer!

In zaken over intellectueel eigendomsrecht wordt veel in kort geding geprocedeerd. ...

Lees verder
Marco Guit

Conflict aandeelhouders leidt tot verkoop aandelen

Het komt met enige regelmaat voor dat aandeelhouders met elkaar in de clinch liggen. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Overname van een bedrijf – laat u goed adviseren!

Nu de economie weer aantrekt, zien we dat er meer bedrijfsovernames plaatsvinden. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wees pro-actief tegen inbreuk op merkenrecht

De mate van bescherming van uw merk hangt af van het onderscheidend vermogen. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Uitstel eerste fase Wet Werk en Zekerheid

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is bijna een feit. In het wetsvoorstel voor deze ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Eenzijdig wijzigen arbeidsovereenkomst mag

Wanneer er in een arbeidsovereenkomst een bepaling is opgenomen dat deze arbeidsovereenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Publicatie faillissement in andere lidstaten: nuttig?

In beginsel wordt de opening van een faillissementsprocedure alleen gepubliceerd ...

Lees verder
Sander Schouten

Bijna failliet? Pas op met sluiten overeenkomst!

Een luchtvaartmaatschappij zit in ernstige betalingsproblemen en dreigt failliet ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Wet Incassokosten (WIK) wel degelijk van toepassing op VvE’s

Het is een hardnekkig misverstand dat de Wet Incassokosten (WIK) niet van toepassing ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Hetzelfde werk, maar lager salaris door reorganisatie: mag dat?

Een werkneemster van modeketen Miss Etam verliest door een reorganisatie haar ...

Lees verder
Thomas van Vugt

De agentuurovereenkomst: wat houdt het in?

In een recente uitspraak tussen de ANVR enerzijds en een groep luchtvaartmaatschappijen ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet wegens bezoeken pornosites in werktijd?

Een werknemer werd op staande voet ontslagen nadat zijn werkgever had geconstateerd ...

Lees verder
Hidde Reitsma
VvE

Incasso van VvE-bijdrage: zo gaat het

Ook binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE) komt het helaas regelmatig voor dat ...

Lees verder
Sander Schouten

Faillissementsfraude: strafrechtelijk vonnis onvoldoende bewijskracht?

Naast de (civielrechtelijke) middelen die een curator ter beschikking staan om ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Een merkinschrijving aanvechten: hoe gaat dat?

De rechtbank Den Haag heeft in een recente uitspraak het Benelux woordmerk ‘SHISO’ ...

Lees verder
Marco Guit

Onderzoeksplicht bank bij uitkeren onder bankgarantie?

Een bankgarantie is een veelgebruikte vorm van zekerheid in het internationale ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief