3 min lezen

Uitleg geografisch gebied concurrentiebeding: straal of diameter?

NL

In een recente uitspraak stond de vraag centraal of een werkneemster van Parfumerie Douglas in strijd had gehandeld met haar concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
door in dienst te treden bij een Rituals winkel. De rechter vraagt zich af of partijen de tekst van het beding wel goed hebben gelezen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt deze opvallende zaak.

 

 

Concurrentiebeding schriftelijk overeengekomen

Het gaat in deze casus om het volgende. Een werkneemster van een Douglas vestiging in Utrecht neemt ontslag om vervolgens te gaan werken bij een Rituals winkel in Amsterdam. Douglas wijst haar op het concurrentiebeding dat in de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
is opgenomen. Hierin staat dat de werknemer niet zonder toestemming van de werkgever binnen één jaar na beëindiging van de dienstbetrekking zal werken in bedrijf dat gelijksoortig of aanverwant is aan Douglas. Deze beperking geldt voor bedrijven die liggen binnen een kring, waarvan Douglas middelpunt is, met een diameter van 50 kilometer.

Rechter: sprake van concurrerende organisaties

In de procedure oordeelt de kantonrechter allereerst dat Douglas en Rituals gelijksoortige organisaties zijn die concurrerend (kunnen) zijn. Beide organisaties opereren in de cosmeticabranche. Het verschil in aanbod (Rituals verkoopt uitsluitend eigen merk terwijl Douglas zich richt op het duurdere segment cosmetica/parfum) doet hier niet aan af, aldus de rechter.

Geografische reikwijdte verbod

Ten aanzien van de geografische reikwijdte van het beding merkt de rechter op dat partijen steeds spreken over een “straal” van 50 km terwijl in het concurrentiebeding wordt gesproken over een “diameter” van 50 km. Volgens het Haviltex-criterium moet een schriftelijk contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
of beding zoals het onderhavige, niet alleen taalkundige worden uitgelegd maar dat het aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan dat beding mochten toekennen. De rechter vraagt de partijen hoe het zit.

Haviltex-criterium: partijbedoeling doorslaggevend

Douglas stelt logischerwijs dat er moet worden uitgegaan van een straal van 50 km en dat ook de (advocaat van) werkneemster altijd hiervan uit is gegaan. Maar volgens de rechter heeft Douglas niet voldoende uitleg gegeven waarom zij “diameter” heeft opgenomen in het beding maar hiermee dan nu “straal” bedoelt. Het verschil tussen beide termen is van groot belang in deze zaak. De rechter overweegt dat er taalkundig geen enkel misverstand bestaat over het verschil tussen diameter en straal. De diameter is tweemaal de straal. Bij een straal van 25km (dus een diameter van 50 km zoals in het beding is genoemd) is het gebied waarin werkneemster niet bij een concurrent mag werken 1962,5 km2. Bij een straal van 50 km 7850 km2! Dus vier keer zo groot. De Rituals vestiging in Amsterdam valt bij de ene uitleg net wel en bij de andere uitleg net niet onder het verbod.

Vonnis: geen schending concurrentiebeding

De kantonrechter vindt dat ook al hebben beide partijen het beding onzorgvuldig gelezen dan wel uitgelegd, dit nog niet betekent dat Douglas de werkneemster aan deze onjuiste uitleg kan houden. De werkneemster heeft aldus niet het concurrentiebeding geschonden door in dienst in te treden bij Rituals Amsterdam. Maar zij mag niettemin geen trainingen geven (hetgeen deel uit maakt van haar functie) binnen het geografische gebied van een straal van 25 km rond de Dougls vestiging te Utrecht.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence