Inboedelbeslag: ook partner draait op voor schuld

Schuldeisers zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om het verschuldigde geld te innen. In het geval van een getrouwde schuldenaar, zal een schuldeiser in veel gevallen ook proberen zich te verhalen op het vermogen van de echtgeno(o)t(e). Zorg daarom dat eigendomsrechten goed vastliggen. In een zaak die speelde bij de rechtbank Limburg legde een schuldeiser van de man beslag op een inboedel van het echtpaar. Incasso advocaat Thomas van Vugt bespreekt de zaak.

 

Koude uitsluiting

De echtelijke woning is inmiddels verkocht en de levering staat op korte termijn gepland. Het echtpaar is op huwelijkse voorwaarden getrouwd waarbij sprake is van de zogenaamde ‘koude uitsluiting’. De man en vrouw vorderen in deze procedure opheffing van het beslag op de inboedel, omdat zij die zouden hebben meeverkocht. De rechtbank gaat hier niet in mee.

Vordering tot opheffing beslag

Het echtpaar stelt zich op het standpunt dat de schuldeiser zich niet op de inboedel kan verhalen. Er is sprake van gescheiden vermogens door de huwelijkse voorwaarden. Daarbij is op enig moment, bij de periodieke verrekening Het tegen elkaar wegstrepen van schulden over en weer waardoor een verbintenis teniet gaat.
» Meer over verrekening
verrekening
, een akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
van verdeling gemaakt waarbij is vastgelegd dat de roerende zaken toekomen aan de vrouw. Het (conservatoire) beslag dat is gelegd op de inboedel zou volgens de echtgenoten dan ook moeten worden opgeheven omdat de schuldeiser haar vordering niet kan verhalen op zaken die aan de vrouw toekomen.

Verdeling vermogen niet goed vastgelegd

De schuldeiser is het hier niet mee eens en stelt zich op het standpunt gesteld dat de nadere verdeling in de akte, niet aan hem kan worden tegengeworpen. De akte zou feitelijk een wijziging van de huwelijkse voorwaarden zijn en deze had moeten worden vastgelegd in authentieke akte Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen.
» Meer over authentieke akte
notariële akte
en gepubliceerd moeten worden in het huwelijksgoederenregister. Nu dit niet is gebeurd, heeft de akte geen derdenwerking en kan de schuldeiser zich verhalen op het gehele gezamenlijke vermogen van de echtgenoten, waaronder de inboedel. De man en de vrouw hebben daarop aangevoerd dat de akte moet worden gezien als een akte van overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
en waarbij de inboedel is geleverd aan de vrouw. Hiervoor is geen notariële akte vereist.

Alle zaken privé-eigendom van echtgenoot

Nu sprake is van koude uitsluiting, zijn in principe alle zaken die tijdens het huwelijk zijn verkregen door de individuele echtgenoten en goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
die de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk hadden, privé- eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van de betreffende echtgenoot. Volgens de rechtbank vormt de akte van verdeling een uitzondering op deze algehele uitsluiting en daarmee en wijziging van de huwelijkse voorwaarden. De wijziging had dan ook op grond van artikel 1:115 BW moeten worden vastgelegd in een notariële akte welke moest worden ingeschreven.

Opheffing beslag wordt afgewezen

Nu dit niet is gebeurd, is de akte nietig en kunnen de echtgenoten hierop geen beroep doen tegen de schuldeiser. De vordering tot opheffing van het beslag wordt dan ook afgewezen. De schuldeiser kan zich dus verhalen op de inboedel. Wel heeft de vrouw in dit geval mogelijk een regresvordering Vordering tot verhaal op een medeschuldenaar.
» Meer over regresvordering
regresvordering
op de man. Het eventuele innen hiervan zal echter naar verwachting de huwelijksvreugde in de toekomst niet ten goede komen.

Incasso advocaat AMS Advocaten

De advocaten van AMS Advocaten hebben ruime ervaring met de incasso van geldvorderingen en het zoeken naar verhaalsmogelijkheden voor de schuldeiser. Ook staan onze advocaten regelmatig zowel particulieren, als bedrijven bij die te maken krijgen met incassomaatregelen van een schuldeiser. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor.

More in Incasso
Nieuwe beslagmogelijkheden bij internationale vorderingen

Als schuldeiser is het niet altijd zeker of je uiteindelijk betaald krijgt. Verblijft de schuldenaar ergens anders dan in Nederland...

Close